Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις στολές του πυροσβέστη

0

Σύμφωνα με τη SOLAS, όλα τα πλοία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο στολές του πυροσβέστη. Τα δεξαμενόπλοια θα πρέπει να διαθέτουν δύο επιπρόσθετες στολές, ενώ στα επιβατηγά πλοία ο αριθμός των στολών εξαρτάται από τον χώρο των επιβατών, τον αριθμό των επιβατών και των καταστρωμάτων του πλοίου.

Οι στολές του πυροσβέστη αποθηκεύονται στους σταθμούς πυρκαγιάς (fire station), οι οποίοι κατανέμονται στους χώρους του πλοίου ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός του, όπως: χώροι ενδιαίτησης, δωμάτιο πηδαλιουχίας, πρωραίο υπόφραγμα (κάσσαρο), αποθήκη μεσόστεγου.
Η στολή του πυροσβέστη αποτελείται από:

• Αναπνευστική συσκευή
• Ολόσωμη πυρίμαχη προστατευτική στολή
• Πυρίμαχες γαλότσες
• Προστατευτικό πυρίμαχο κράνος
• Προστατευτικά πυρίμαχα γάντια
• Ηλεκτρικά απομονωμένος φακός χειρός
• Τσεκούρι
• Συρμάτινος κολαούζος (εκτεινόμενος από την είσοδο στον εσωτερικό χώρο έως το σημείο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, προσδεδεμένος στη στολή του πυροσβέστη)
• Ζώνη βοηθητικού εξοπλισμού
• Φορητά walkie-talkie

Οι χώροι αποθήκευσης των πυροσβεστικών στολών έχουν την κατάλληλη σήμανση (FS) στο εξωτερικό τους καθώς και στο fire plan του πλοίου.

Οι ομάδες καταπολέμησης πυρκαγιάς καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πλοίου. Το muster list προσδιορίζει τα καθήκοντα του πληρώματος και ορίζονται τα μέλη του πληρώματος που θα αναλάβουν τα καθήκοντα των πυροσβεστών.

Οι πυροσβεστικές στολές είναι αποθηκευμένες σε φορητές τσάντες, ώστε, εάν απαιτείται, να μεταφερθούν και να φορεθούν εκτός του αποθηκευτικού χώρου.

Ο safety officer είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη συντήρηση των πυροσβεστικών στολών, των αναπνευστικών συσκευών και την αναγόμωση των φιαλών πεπιεσμένου αέρα. Οι απαραίτητοι τακτικοί έλεγχοι και η αναγόμωση των φιαλών πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να γίνονται έπειτα από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το SMS της εταιρείας.