Οδηγίες και προληπτικά μέτρα του OCIMF για τον έλεγχο χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο πλοίο

0

Ένα επικαιροποιημένο paper, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων και των δυνητικά σοβαρών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στη ναυτιλία, δημοσίευσε ο OCIMF.

Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή γενικής καθοδήγησης και συστάσεων σε διαχειριστές δεξαμενόπλοιων, φορτηγίδων, υπεράκτιων πλοίων και τερματικών σταθμών κατά την εφαρμογή ελέγχων για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Στις κατευθυντήριες γραμμές, η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ περιλαμβάνει τη χρήση συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, την αυτοθεραπεία, την εξάρτηση από ναρκωτικά ή αλκοόλ και την τυχαία έκθεση σε ναρκωτικά ή αλκοόλ.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αντικαθιστούν τις αντίστοιχες του 1995. Το πεδίο εφαρμογής των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών έχει διευρυνθεί ώστε να καλύπτει τα πλοία, τις φορτηγίδες, τους τερματικούς σταθμούς και την υπεράκτια βιομηχανία και περιλαμβάνει νέες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας και ελέγχου.

Ολόκληρο τον οδηγό μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά