ΕΜΠ: Πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση ναυτικών ατυχημάτων

0

Σύμφωνα με το European Maritime Safety Agency (EMSA), τα περιστατικά που αφορούν λανθασμένους χειρισμούς πλοήγησης αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ναυτικών ατυχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο OCEAN στοχεύει να συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών λανθασμένων χειρισμών πλοήγησης, υποστηρίζοντας τους ναυτικούς να εκτελούν ακόμη καλύτερα το έργο τους. Ειδικότερα, το έργο OCEAN μελετά τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στο να εξελιχθούν τα απλά περιστατικά σε ατυχήματα, ενώ στοχεύει στο να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε κανονισμούς και πρότυπα που αφορούν τη ναυσιπλοΐα.

Το OCEAN επιδιώκει να ενισχύσει τη λήψη πληροφοριών στη γέφυρα του πλοίου και να βελτιώσει την απόδοση των ελιγμών πλοήγησης για να αποφευχθούν συγκρούσεις. Το έργο θα υλοποιήσει και θα επιδείξει αρκετές καινοτομίες με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα, το 4D Σύστημα Ενημέρωσης Κατάστασης (4D Situation Awareness Display) που θα αναπτυχθεί στο έργο OCEAN και θα βελτιώσει την οπτικοποίηση των ναυτιλιακών κινδύνων στη θάλασσα, ενσωματώνοντας στα τρέχοντα συστήματα πληροφοριών γέφυρας, την ικανότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης θαλάσσιων θηλαστικών και χαμένων αντικειμένων, τεχνολογία που αναπτύσσεται ειδικά από το έργο.

Επιπλέον, το έργο θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων για να τροφοδοτεί πολλαπλές παρατηρήσεις και προβλέψεις κινδύνου που σχετίζονται με επιπλέοντα εμπορεύματα και μεγάλες συγκεντρώσεις θαλάσσιων θηλαστικών. Το OCEAN επιδιώκει να μεταφέρει αυτό το οικοσύστημα δεδομένων σε σχετικούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη λειτουργία του.

Το έργο, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 -και αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια-, χρηματοδοτείται από το Horizon Europe, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στο έργο με το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, υπό την καθοδήγηση του αν. καθηγητή Δημήτριου Β. Λυρίδη, και έχει αναλάβει τη μελέτη των βαθύτερων αιτιών των ναυτικών ατυχημάτων, τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών τους, με στόχο να βελτιωθεί η ασφαλής πλοήγηση στη θάλασσα και την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται Καίριοι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας στη πλοήγηση πλοίων, που θα ενσωματωθούν σε μελέτη Root Cause Analysis (Ανάλυση των βαθύτερων αιτιών) σε ατυχήματα πλοήγησης.