Δημιουργική Ιδέα

Η ομάδα των «Ναυτικών Χρονικών» συνέλαβε, το Δεκέμβριο του 2015, την ιδέα και προχώρησε στην δημιουργία μίας νέας, για την εποχή, επιμορφωτικής και ενημερωτικής πρωτοβουλίας, εστιασμένης στη νέα γενιά της ναυτιλίας, η οποία βαφτίστηκε με το όνομα Isalos.net.

Όραμα

Το όραμα της ομάδας της Isalos.net είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης μεταξύ φορέων και εκπροσώπων της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της νέας γενιάς που ενδιαφέρεται για τα επαγγέλματα της θάλασσας.

Αποστολή

Η αποστολή της Isalos.net είναι η διαρκής και σταθερή επικοινωνία με τη νέα γενιά που ενδιαφέρεται για τα επαγγέλματα της θάλασσας, μέσω επιμορφωτικού υλικού με στόχο την πολυεπίπεδη καλλιέργεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων της νέας γενιάς της ναυτιλίας.
Τα μέσα δικτύωσης και ενημέρωσης της Isalos.net παρουσιάζουν στους νέους σπουδαστές των Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Ι. της χώρας, τις πραγματικές διαστάσεις και τις προκλήσεις των επαγγελμάτων της θάλασσας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκπροσώπων της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Isalos.net διοργανώνει επιμορφωτικές εκδηλώσεις, μελέτες, έρευνες και πολιτισμικές εκθέσεις που αφορούν τον ναυτιλιακό κλάδο.

Δράσεις

Οι δράσεις της επιμορφωτικής πρωτοβουλίας Isalos.net, χωρίζονται σε 3 κύριες ενότητες:

1. Επιμορφωτικές Δράσεις και Εκδηλώσεις

  • Μηνιαίες επιμορφωτικές συναντήσεις κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, με τη συνεργασία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, οι οποίες απευθύνονται σε νέους φοιτητές ΑΕΙ, σπουδαστές ΑΕΝ και νέα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με θέματα που απασχολούν τις ναυτιλιακές επιστήμες και τη ναυτική πραγματικότητα.
  • Ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία» στην Αθήνα, αλλά και σε πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
  • Ημερίδα στο Λονδίνο, με τη συνεργασία του Greek Shipping Co-operation Committee και την αιγίδα της INTERCARGO και του Hellenic Engineers Society of Great Britain

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Isalos.net, μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Έρευνες

  • Ετήσια ειδική έρευνα για το προφίλ των νέων που Επιλέγουν Ναυτιλία (Περισσότερες πληροφορίες εδώ).

3. Ενημερωτικές Δράσεις

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων της ιστοσελίδας Isalos.net εντάσσεται, τόσο ο διαδικτυακός ιστότοπος, όσο και η συνεχής παρουσία της Isalos.net στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Isalos.net αποτελείται από 4 κύριες ενότητες:

  • Η πρώτη ενότητα περιγράφει την ιστορία του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος αλλά και την πρωτοπορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένες έρευνες στον ναυτιλιακού τομέα.
  • Η δεύτερη ενότητα αφορά στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ανακαλύψουν τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα αλλά και το χώρο της ναυτιλίας γενικότερα.
  • Η τρίτη ενότητα αφορά τους σπουδαστές και τους απόφοιτους των ναυτικών και ναυτιλιακών σχολών της χώρας μας, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες για τις σπουδές τους, τη μετεκπαίδευση τους και την επιμόρφωσή τους
  • Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει αφιερώματα του ναυτιλιακού κλάδου υπό τη μορφή παρουσιάσεων, βίντεο, απόψεων ναυτικών και ναυτιλιακών στελεχών καθώς και πολιτιστικών εκδηλώσεων