Εισαγωγή στις ΑΕΝ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις υγειονομικές εξετάσεις

0

Η υγειονομική εξέταση πριν από την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας επιλογής νέων σπουδαστών και σπουδαστριών. Καταρχάς, αποδεικνύει την ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης και του ναυτικού επαγγέλματος ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου.

Σχετικά με την εξέταση

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου/της υποψήφιας Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία παραπέμπεται ο υποψήφιος/η υποψήφια με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενική Αρχή).

Οι διαμένοντες στην Αθήνα- Πειραιά και τα προάστια της Αττικής για τη λήψη παραπεμπτικού σημειώματος προς την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς πρέπει να απευθύνονται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο, οδός 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς.

Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας για την εξέταση:

  1. Ακτινογραφία θώρακος με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση στην οποία θα
    είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του ιατρού.
  2. Δύο πρόσφατες και έγχρωμες φωτογραφίες.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3035 ως ακολούθως: 31,17 € με τα στοιχεία του υποψηφίου. Εάν δεν διαμένετε στην Αθήνα-Πειραιά, τότε θα απευθυνθείτε στην πλησιέστερη στην κατοικία σας απογραφούσα Λιμενική Αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση,  το ηλεκτρονικό παράβολο αυξάνετε σε 41,17 €.

Οφθαλμολογικές εξετάσεις

Οι απαιτήσεις αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Οπτική εξέταση

 

 

 

 

 

Όσοι από τους υποψήφιους/τις υποψήφιες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Η ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 213-1371113, 213-1371555). Είναι καλό να μην αφήσετε την εξέταση για ημερομηνίες κοντά στο τέλος της προσθεμίας, καθώς τις ημέρες εκείνες παρατηρείται συνήθως μεγάλος συνωστισμός υποψηφίων.
  • Επίσης, οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους εξέταση να τα έχουν μαζί τους.
  • Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικού παράβολου

Όσοι υποψήφιοι προβούν στην έκδοση eπαραβόλου πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e−παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

• Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Λοιπές Υπηρεσίες,
• Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. και
• Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Εξέταση από Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Πειραιά. Σε περίπτωση που δεν διαμένετε σε Πειραιά-Αθήνα τότε συμπληρώνετε ΥΕΑΝΕΘ (Απογραφουσών Λιμενικών Αρχών).

Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των 31.17 (41.17 € για τους υποψήφιους/τις υποψήφιες που διαμένουν εκτός Πειραιά -Αθηνών)

Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου.

Αρμόδιες και Ενεργές Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ)
1. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΝΕΡ 1o (ΜΗΤΡΩΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
5. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
8. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
11. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
12. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
13. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ
14. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
16. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
17. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
18. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΩ
19. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
20. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
21. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
22. ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Την προκήρυξη μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά εδώ.