Ειδική Έρευνα: Νέοι και νέες στη Ναυτική Εκπαίδευση (2021)

0

Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν, για μία ακόμα χρονιά, το κοινωνιολογικό προφίλ, τους στόχους αλλά και τις φιλοδοξίες των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας.

Από το 2009, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, επιτρέπουν με την πολύτιμη αρωγή τους στην ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών τη διευκόλυνση και τον συντονισμό της επικοινωνίας με τις ΑΕΝ. Στο ίδιο πλαίσιο, οι διοικητές, οι διευθυντές σπουδών και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό όλων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή της μελέτης και τη συγκέντρωση ενός εξαιρετικά σημαντικού αριθμού ερωτηματολογίων από τους πρωτοετείς σπουδαστές.

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τους πρωτοετείς σπουδαστές ΑΕΝ στο ναυτικό επάγγελμα; Από πού κατάγονται και ποια είναι η οικογενειακή τους σχέση με τη ναυτιλία; Ποια είναι η άποψη που έχουν για τον κλάδο; Τι σημαίνουν γι’ αυτούς το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Με ποια κριτήρια επιλέγουν τη ναυτιλιακή εταιρεία για την οποία θα εργαστούν;

Ερευνητές: Χάρης Παππάς και καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης

Χορηγός Έρευνας 2021:

Unknown

 

Σημειώνεται πως η έρευνα δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2021 των Ναυτικών Χρονικών. To pdf της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ.

Μεθοδολογία έρευνας

Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 1.189 απαντήσεις πρωτοετών σπουδαστών των δημόσιων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και σπουδαστών της Ναυτικής Ακαδημίας Warsash του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Έπειτα από εκκαθάριση των μη συμπληρωμένων ή εκουσίως πλημμελώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, το δείγμα διαμορφώθηκε σε 959 απαντήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 69% του πληθυσμού, από σύνολο 1.396 πρωτοετών σπουδαστών. Ο αριθμός των πρωτοετών σπουδαστών καθορίστηκε έπειτα από επικοινωνία με τις Διευθύνσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας, αλλά και τη Διεύθυνση της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Για την έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 33 ερωτήσεις, με μέσο όρο συμπλήρωσης τα οκτώ λεπτά περίπου. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά, έπειτα από έγκριση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στους πρωτοετείς σπουδαστές των Ναυτικών Ακαδημιών κατά το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2021 και ενώ οι σπουδαστές βρίσκονταν στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους. Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρήθηκε ενδεδειγμένη, προκειμένου οι πρωτοετείς σπουδαστές να έχουν παρακολουθήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων και να έχουν συνομιλήσει με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και συναδέλφους τους. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν ανώνυμα, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προκαταλήψεις στους ερωτώμενους.

Στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, οι παράγοντες που οδήγησαν στο ναυτικό επάγγελμα, ο επιθυμητός τύπος πλοίου για εργασία, οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου, η εμπιστοσύνη προς τα μέσα ενημέρωσης, τα κριτήρια επιλογής εταιρείας αλλά και οι επιθυμητές παροχές εν πλω παρουσιάστηκαν με τυχαία σειρά προκειμένου να διασφαλιστεί ‒όσο το δυνατόν περισσότερο‒ η αμεροληψία των σπουδαστών.

Οι δημογραφικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα παρουσιάζονταν στο τέλος του ερωτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία.

Ανάλυση δεδομένων

Στοιχεία του δείγματος

Διάγραμμα 1

Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτοετών σπουδαστών είναι άνδρες (85%). Παρότι η μεγάλη πλειονότητα του δείγματος είναι άνδρες, το ποσοστό των γυναικών στις ΑΕΝ παραμένει υψηλό (15%) σε σχέση με το συνολικό ποσοστό των γυναικών που καταγράφεται στο ναυτικό επάγγελμα και το οποίο αγγίζει το 2,1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της EMSA.

Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι τα 19 έτη, με εύρος τιμών από 18 έως 28 και τυπική απόκλιση 1,6.

Διάγραμμα 2

Αναφορικά με τον τόπο καταγωγής, η μεγάλη πλειονότητα κατάγεται από την Αττική (33%), ενώ μόλις το 9% κατάγεται από την Κεντρική Μακεδονία. Το ποσοστό των σπουδαστών που κατάγονται από την Αττική είναι αυξημένο σε σχέση με την έρευνα που εκπονήθηκε το 2011, παρουσιάζει όμως σημαντική μείωση (-5%) σε σχέση με την περσινή χρονιά, οπότε το ποσοστό των πρωτοετών σπουδαστών που κατάγονταν από την Αττική ανερχόταν σε 38%.

Ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, οι οποίες και αντιπροσωπεύουν το 8% του δείγματος έκαστη Περιφερειακή Ενότητα. Τα νησιά του Αιγαίου αντιπροσωπεύουν συνολικά το 12% των πρωτοετών σπουδαστών, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλία με 6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζουν η Δυτική Ελλάδα (3%), η Κύπρος (3%), η Ήπειρος (3%), τα Νησιά του Ιονίου (2%) και η Δυτική Μακεδονία (1%).

welcome aboard

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τον γενικό πληθυσμό σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό των πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ ανά Περιφερειακή Ενότητα ως προς τον συνολικό πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας. Τον μεγαλύτερο λόγο διατηρούν τα Νησιά του Αιγαίου (0,038%) και του Ιονίου (0,029%), ενώ ακολουθούν η Κρήτη (0,012%) και η Θεσσαλία (0,011%).

Τα νησιά εξακολουθούν λοιπόν να αποτελούν, παρά τη φθίνουσα πορεία των πληθυσμών τους, σημαντικές ναυτομάνες πατρίδες.

Πίνακας 1

photo

Τα χαμηλότερα ποσοστά σπουδαστών αναλογικά με τον πληθυσμό παρατηρούνται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (0,005%), στη Στερεά Ελλάδα (0,004%) και στην Πελοπόννησο (0,002%).

Σημειώνεται πως η Ελλάδα προσφέρει, σε ετήσια βάση, ορισμένες θέσεις δωρεάν φοίτησης και σε Κύπριους υπηκόους, έπειτα από σχετική προκήρυξη.

Με βάση τα μηνιαία εισοδήματα των οικογενειών, το 6% του δείγματος διαθέτει οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 500 ευρώ/μήνα, ενώ το 28% διαθέτει οικογενειακό εισόδημα από 500 έως 1.000 ευρώ/μήνα. Το 38% εμφανίζεται να διαθέτει οικογενειακό εισόδημα από 1.000-2.000 ευρώ/μήνα, ενώ το 28% του δείγματος διαθέτει οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 2.000 ευρώ/μήνα.

Διάγραμμα 3

photo

Διάγραμμα 4Η μεγάλη πλειονότητα του δείγματος (70%) φοιτά σε Σχολές Πλοιάρχων, ενώ το 30% σε Σχολές Μηχανικών. Αξίζει να αναφερθεί πως επτά ΑΕΝ της χώρας διαθέτουν αποκλειστικά Σχολές Πλοιάρχων, μία διαθέτει αποκλειστικά Σχολή Μηχανικών, ενώ τρεις σχολές έχουν τόσο Σχολές Πλοιάρχων όσο και Σχολές Μηχανικών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει τόσο Σχολή Πλοιάρχων όσο και Σχολή Μηχανικών.

Διάγραμμα 5Από το σύνολο του δείγματος, το 66% προερχόταν από Γενικά Λύκεια, ενώ το 34% από ΕΠΑΛ. Το 18% προερχόταν από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα, ενώ το 16% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων, εκτός ναυτικού και ναυτιλιακού.

Από τους σπουδαστές που προέρχονταν από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός ναυτικού και ναυτιλιακού, το 62% προερχόταν από προσκείμενες ειδικότητες, όπως της Μηχανολογίας (25%), της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (22%) και της Πληροφορικής (15%). Ωστόσο, το 38% φαίνεται πως προέρχεται από ειδικότητες με πολύ μικρή έως και καμία συνάφεια με τον ναυτιλιακό κλάδο.

Διάγραμμα 6

Εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο

Το 15% του δείγματος εισήχθη στις ΑΕΝ με βαθμό απολυτηρίου λυκείου που κυμαινόταν από 14,1 έως 16, ενώ ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 80% εισήχθη στις ΑΕΝ με βαθμό μεγαλύτερο από 16,1, γεγονός που αποδεικνύει τη ραγδαία βελτίωση του μορφωτικού και εκπαιδευτικού υποβάθρου των νέων που επιθυμούν να φοιτήσουν στις ΑΕΝ. Μόλις το 5% είχε βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο από 14.

Διάγραμμα 7

Για τη μεγάλη πλειονότητα των σπουδαστών (88%), οι σπουδές στις ΑΕΝ αποτελούν το πρώτο πτυχίο, ενώ το 9% εξ αυτών έχουν προηγουμένως αποφοιτήσει και από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό των σπουδαστών στις ΑΕΝ που έχουν ήδη προηγουμένως ολοκληρώσει σπουδές σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει αυξηθεί σημαντικά και πιο συγκεκριμένα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4%, μόνο κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Διάγραμμα 8

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι επίσης πως το 94% των σπουδαστών φαίνεται ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτηση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει το πρώτο εξάμηνο σπουδών και πρόκειται σύντομα να ολοκληρώσει και το δεύτερο.

Μόλις το 6% των πρωτοετών σπουδαστών μοιάζει ακόμη αναποφάσιστο, ενώ μόλις 4 σπουδαστές (περίπου 0%) δήλωσαν πως επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Διάγραμμα 9

Οικογένεια

Διάγραμμα 10

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 16% του δείγματος προέρχεται από οικογένεια όπου ένας από τους δύο γονείς απασχολείται άμεσα στη ναυτιλιακή βιομηχανία ‒ το 84% των πρωτοετών σπουδαστών προέρχεται από μη ναυτικές οικογένειες. Σημειωτέον πως το ποσοστό των σπουδαστών που προέρχονται από ναυτικές οικογένειες παρουσιάζει μείωση της τάξης του 4% σε σχέση με τα στοιχεία του 2010 (20%).

Η μητέρα φαίνεται, κατά γενικό κανόνα, πως διαθέτει μεγαλύτερο επίπεδο μόρφωσης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (41%), η μητέρα κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έναντι 35% για τον πατέρα), ενώ στο 43% του δείγματος έχει ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έναντι 41% για τον πατέρα). Στο 7% του δείγματος η μητέρα διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ ο πατέρας στο 5%. Στο 4% του δείγματος, ο πατέρας είναι απόφοιτος ΑΕΝ.

Διάγραμμα 11

Στο 14% των περιπτώσεων που οι γονείς εργάζονται στη ναυτιλία, ο πατέρας είναι ναυτικός ή συνταξιούχος ναυτικός, στο 4% ο πατέρας ανήκει στο λιμενικό σώμα και στο 3% εργάζεται σε εταιρεία του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος.

Διάγραμμα 12

Διάγραμμα 13

Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, οι γονείς όχι μόνο δεν θα σταθούν εμπόδιο, αλλά θα υποστηρίξουν πολύ ή και πάρα πολύ τα παιδιά τους εάν αποφασίσουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, είτε έχουν άμεση σχέση με τη ναυτιλία είτε όχι.

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς φαίνεται πως υποστήριξαν ή ενθάρρυναν συνολικά την επιλογή των πρωτοετών σπουδαστών για σπουδές σε ΑΕΝ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των γονέων στήριξαν πάρα πολύ (54%) ή πολύ (27%) την απόφαση των νέων σπουδαστών για σπουδές σε ΑΕΝ. Για ένα μικρό ποσοστό του δείγματος, η στήριξη ήταν μικρή (4%) ή ανύπαρκτη (2%). Μέτρια ήταν η υποστήριξη για το 13% των πρωτοετών σπουδαστών.

photo

Το ναυτικό επάγγελμα

Η «Αγάπη και το ενδιαφέρον για τη θάλασσα» (78%), η «Επαγγελματική αποκατάσταση» (75%), καθώς και οι «Οικονομικοί λόγοι» (57%) δείχνουν να είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν πολύ ή πάρα πολύ τους πρωτοετείς σπουδαστές ώστε να ακολουθήσουν καριέρα στο ναυτικό επάγγελμα. Ακολουθεί η «Φήμη της ναυτιλιακής βιομηχανίας» (45%).

Αντιθέτως, οι παράγοντες «Οικογενειακή παράδοση» (17%) και «Δεν είχα άλλη επιλογή» (11%) φαίνεται πως επηρέασαν ελάχιστα τους φερέλπιδες αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

Διάγραμμα 14

photo

Η φοίτηση στις ΑΕΝ

Διάγραμμα 15Η μεγάλη πλειονότητα των σπουδαστών φαίνεται πως επηρεάστηκαν ιδιαίτερα για την επιλογή φοίτησης σε ΑΕΝ από «Προσωπική έρευνα/ενδιαφέρον» (84%), και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους παράγοντες. Ακολουθούν οι συμβουλές του «Κοινωνικού περίγυρου/Φιλικού περιβάλλοντος» (45%) και των «Αποφοίτων ΑΕΝ» (15%), γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση πως η φοίτηση στις ΑΕΝ επηρεάζεται και από τις απόψεις του κοντινού κοινωνικού κύκλου. Οι παράγοντες «Διαδίκτυο/Social media» (11%), «Καθηγητές σχολείου» (5%) και «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» (3%) φαίνεται πως επηρέασαν πολύ μικρό αριθμό σπουδαστών.

Οι προτιμήσεις ανά τύπο πλοίου

Τα δεξαμενόπλοια φαίνεται να είναι πρώτα στις προτιμήσεις των πρωτοετών σπουδαστών, ανάμεσα στους τύπους πλοίων, καθώς η μεγάλη πλειονότητα επιθυμεί να εργαστεί πολύ ή πάρα πολύ σε υγραεριοφόρα πλοία (65%) ή σε δεξαμενόπλοια (65%). Αμέσως μετά ακολουθούν τα bulk carriers (41%) και τα επιβατηγά πλοία/κρουαζιερόπλοια (41%), ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα containerships (37%).Διάγραμμα 16

photo

Η γνώση και η πληροφόρηση για τον κλάδο

Το 74% των νέων που επέλεξαν τη ναυτιλία φαίνεται πως διέθεταν επαρκή, αρκετά επαρκή ή εξαιρετικά επαρκή ενημέρωση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ το 26% διέθετε μάλλον ανεπαρκή ή εντελώς ανεπαρκή ενημέρωση για τον κλάδο, ποσοστό αρκετά υψηλό.

Διάγραμμα 17

Η εικόνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας

Διάγραμμα 18 Το 75% των νέων που επέλεξαν τη ναυτιλία φαίνεται πως είχαν σχηματίσει καλή ή εξαιρετικά καλή εικόνα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό είχε σχηματίσει μέτρια εικόνα (21%). Μόλις το 4% των νέων είχε σχηματίσει πολύ κακή ή μέτρια κακή εικόνα για τον κλάδο.
Διάγραμμα 19

Για την πλειονότητα των σπουδαστών, η εικόνα που είχαν για τη ναυτιλιακή βιομηχανία πριν από τις σπουδές τους στις ΑΕΝ, σε σχέση με την εικόνα που έχουν σήμερα, μεταβλήθηκε προς το καλύτερο (62%). Για μόλις το 32% των σπουδαστών, η εικόνα δεν μεταβλήθηκε, ενώ για το 6% η εικόνα μεταβλήθηκε προς το χειρότερο.

Η σχέση με το διαδίκτυο

Για τους πρωτοετείς σπουδαστές, το διαδίκτυο φαίνεται πως παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, το 45% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα. Το 30% των πρωτοετών σπουδαστών δηλώνουν πως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από 10 έως 20 ώρες την εβδομάδα, ενώ ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 25% δηλώνει πως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο λιγότερες από 9 ώρες την εβδομάδα.

Διάγραμμα 20

photo

Η συντριπτική πλειονότητα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πολύ ή πάρα πολύ για «Διατήρηση επαφών με φίλους/Χρήση social media» (68%) και «Μουσική» (68%). Ακολουθούν οι «Ταινίες ή Σειρές» (36%), η «Απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων (35%) και η «Ανάγνωση ειδήσεων» (31%). Οι λιγότερο συχνοί λόγοι χρήσης του διαδικτύου είναι, σύμφωνα με τους σπουδαστές, τα «Παιχνίδια» και η «Πρόγνωση καιρού».

Διάγραμμα 21

photo

Ο βαθμός επιρροής του διαδικτύου στη νέα γενιά είναι εμφανής και από την εμπιστοσύνη που δείχνουν για την ενημέρωσή τους σε παραδοσιακές και σύγχρονες πηγές ενημέρωσης. Παρότι η νέα γενιά φαίνεται να είναι σκεπτική απέναντι στις πηγές ενημέρωσης, οι «Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες» (32%) και τα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης» (24%) φαίνεται πως διατηρούν την εμπιστοσύνη της πολύ ή πάρα πολύ.

Διάγραμμα 22

Η σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Instagram και το YouTube φαίνεται να είναι τα προτιμητέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους σπουδαστές, καθώς το 86% του δείγματος τα επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ ακολουθεί το Facebook (67%). Το παρακάτω διάγραμμα επιβεβαιώνει πως η νέα γενιά προτιμά να λαμβάνει μηνύματα με τη μορφή εικόνων ή και βίντεο και σταδιακά απορρίπτει εγκαθιδρυμένα μέσα όπως το Facebook. Μόλις το 2% των σπουδαστών επισκέπτονται τακτικά το Twitter και το LinkedIn.

Διάγραμμα 23

Διάγραμμα 24

Το 10% των πρωτοετών σπουδαστών χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα, ενώ το 20% από 5 έως 7 ώρες. Η πλειονότητα των σπουδαστών (55%) αφιερώνει στα social media 2-4 ώρες την ημέρα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 15% αφιερώνει λιγότερο από 1 ώρα την ημέρα.

Διάγραμμα 25

Παρότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται συχνά από τους πρωτοετείς σπουδαστές, επηρέασαν ‒με οποιονδήποτε τρόπο‒ μόλις το 39% του δείγματος στην επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (61%) δήλωσε καθόλου ή μικρή επιρροή.

photo

Επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας

Η συντριπτική πλειονότητα (91%) των σπουδαστών θεωρούν εξαιρετικά σημαντική ή πολύ σημαντική την «Επαγγελματική σταθερότητα/ασφάλεια» κατά την επιλογή της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία θα εργαστούν, ενώ ακολουθούν η «Καλή επικοινωνία με το Τμήμα Πληρωμάτων» (81%) και οι «Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη» (77%), γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση πως η επαγγελματική εξασφάλιση και η κουλτούρα της εταιρείας αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα βαρύτητας για τους νέους σπουδαστές.

Ακολουθούν ο «Σύγχρονος στόλος» (74%), ενώ οι «Απολαβές» βρίσκονται χαμηλότερα, στην πέμπτη θέση, με ποσοστό 72%. Ακολουθεί η «Φήμη της εταιρείας» με ποσοστό 70%. Τη μικρότερη επιρροή φαίνεται να ασκούν οι παράγοντες «Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο» (45%), «Συστάσεις των καθηγητών» και η «Εθνικότητα των πληρωμάτων» (39%).

Διάγραμμα 26

photo

Παροχές εν πλω

Αναφορικά με τις παροχές στα πλοία, οι σπουδαστές κρίνουν πολύ ή εξαιρετικά σημαντικές την «Εξασφαλισμένη ιατρική περίθαλψη» (90%), την «Αυτόνομη καμπίνα» (83%) και το «Ποιοτικό φαγητό» (81%). Παροχές, δηλαδή, που σχετίζονται άμεσα με την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια και την καλή διαβίωση στο πλοίο, ακολουθώντας τη θεωρία του Abraham Maslow σχετικά με την ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου.

Ακολουθούν οι παροχές που ικανοποιούν ανάγκες που σχετίζονται με την επικοινωνία και συγκεκριμένα το «Internet», με το ποσοστό των σπουδαστών που το ιεραρχεί ως πολύ ή εξαιρετικά σημαντικό να αγγίζει το 72%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παροχή «Γυμναστήριο» αξιολογείται ως σημαντικότερη από τους σπουδαστές (70%) απ’ ό,τι το «Δωρεάν τηλέφωνο» (64%).

Οι παροχές που σχετίζονται με την εκπαίδευση των πρωτοετών σπουδαστών και συγκεκριμένα η «Ύπαρξη μέντορα/καθηγητή» (65%), η «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (40%) και η «Βιβλιοθήκη» (38%) φαίνεται να είναι σημαντικά χαμηλότερα στην ιεράρχηση των νέων.

Διάγραμμα 27