Τεχνολογίες τηλεχειρισμού και αυτόνομης πλοήγησης σε πλοία

0

Ο ρωσικός νηογνώμονας ανακοίνωσε την Έγκριση επί της Αρχής (Approval in Principle ‒ AiP) του συστήματος τηλεχειρισμού και αυτόνομης πλοήγησης «a-Nav», της ρωσικής εταιρείας JSC Kronshtadt Technologies.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την έγκριση του συστήματος «a-Nav», ο ρωσικός νηογνώμονας ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξετάζοντας εκτενώς τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια, τα επιμέρους εξαρτήματα καθώς και την αξιολόγηση των διατάξεων ασφαλείας που προσφέρει το σύστημα.

Αναλυτικά, το «a-Nav» αποτελείται από:

• Αυτόνομο σύστημα πλοήγησης.

• Σύστημα οπτικής παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων.

• Κεντρική μονάδα σταθερού ή κινητού τηλεχειρισμού (fixed or mobile remote control centre).

Επιπρόσθετα, το «a-Nav» μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα σύστημα ελέγχου κίνησης και ελιγμών (motion and maneuvering control system) καθώς και σύστημα ελέγχου και επίβλεψης των βοηθητικών μηχανημάτων και του συστήματος πρόωσης (ship’s propulsion plant and machinery control and monitoring).

Επί του παρόντος, το σύστημα «a-Nav» είναι εγκατεστημένο σε τρία πλοία του ρωσικού νηογνώμονα, τα οποία συμμετέχουν σε θαλάσσιες δοκιμές (sea trials) αυτόνομων πλοίων που γίνονται υπό την αιγίδα της ρωσικής σημαίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, από τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δοκιμών θα εξαρτηθεί και η απόφαση για την εγκατάσταση των προηγμένων συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης σε συμβατικά επανδρωμένα πλοία, ώστε τα συστήματα αυτά να λειτουργήσουν μαζί και παράλληλα με τα υπάρχοντα συστήματα ναυσιπλοΐας.

Φωτό: Ibrahim Boran/Unsplash