Η καθ. Μαρία Μποϊλέ «στο τιμόνι» της Waterborne TP

0

Η καθ. Μαρία Μποϊλέ, διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθύντρια Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, ορίστηκε εκ νέου συντονίστρια της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Waterborne. Η καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ είναι συντονίστρια της Waterborne TP, ήδη από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η θητεία της ανανεώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 και για δύο ακόμη έτη.

Η Waterborne TP είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, η οποία παρέχει προτάσεις πολιτικής ως καθοδήγηση προς τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για θέματα που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

H Waterborne προσανατολίζεται κυρίως στη θαλάσσια οικονομία, με στόχο τον συνεχή διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, όπως νηογνώμονες, διαχερίστριες εταιρείες πλοίων, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών, στο πλαίσιο του Horizon Europe. Επί του παρόντος, η Τεχνολογική Πλατφόρμα εκπροσωπεί 120 μέλη, από 21 κράτη μέλη και 4 Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος της συντονίστριας βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του φορέα, καθώς είναι υπεύθυνη για την ευθυγράμμιση των τεχνικών θεμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Waterborne TP, την εκπροσώπηση του φορέα, καθώς και την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία για τον συντονισμό τεχνικών θεμάτων. Επιπλέον, ο Συντονιστής είναι πρόεδρος του Alignment Group, το οποίο αποτελείται από περίπου 20 μέλη-βασικά στελέχη του οργανισμού.

«Με την αφοσίωση των μελών του Alignment Group, και την ενεργή συνεισφορά και υποστήριξη όλων των μελών του φορέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε επιτύχει πολλά και έχουμε συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών ορόσημων», δήλωσε η κ. Μποϊλέ.

Ο κ. Lehtovaara, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Waterborne TP, πρόσθεσε: «Το επιστημονικό της υπόβαθρο, η εμπειρία και τεχνογνωσία της, καθώς και η αφοσίωσή της, θα είναι επωφελείς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία θαλασσίων μεταφορών. Το ερχόμενο διάστημα, θα εργαστούμε πάνω στις μελλοντικές προτεραιότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τομέα».

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Waterborne TP, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.