Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας – ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016

0

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα η «Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας» με διοργανωτή το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.).

Οι φετινές εκδηλώσεις προσλαμβάνουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία διοργάνωσης της σειράς ετήσιων συνεδρίων.

Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας περιλαμβάνει:

• Τεχνολογικό Συνέδριο συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
• Έκθεση Ναυτικής Τεχνολογίας
• Ετήσιο δείπνο και ετήσιο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2016-03-10

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν καθοριστεί για το τρέχον έτος ως εξής:

• Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου
• Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί
• Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος
• Νέες τεχνολογίες κατασκευών και μετασκευών
• Συστήματα πρόωσης και βοηθητικός εξοπλισμός
• Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων πλοίου – ανθρακικό αποτύπωμα
• Νέα καύσιμα και λιπαντικά πλοίου
• Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου
• Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατηγών πλοίων
• Διαχείριση πλοίου και στόλου
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων του ναυτιλιακού τομέα
• Τεχνολογικά προβλήματα και λύσεις για την Ελληνική Ακτοπλοΐα
• Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, ερευνητικά)
• Συντήρηση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών σκαφών
• Ενεργειακά υβριδικά συστήματα πλοίου
• Υποδομές ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων

Περισσότερες πληροφορίες για την φετινή διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα: www.elint.org.gr