Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κυκλικά σωσίβια των πλοίων

0

Τα κυκλικά σωσίβια χρησιμοποιούνται για τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα MOB (Man Overboard) και βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία του πλοίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο general arrangement plan και την SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea 1974).

Θα πρέπει να είναι αναρτημένα και ασφαλισμένα στη θέση τους, ενώ πρέπει συγχρόνως να είναι έτοιμα για άμεση χρήση (ρίψη στη θάλασσα). Τα κυκλικά σωσίβια τοποθετούνται περιμετρικά στα ρέλια του κύριου καταστρώματος του πλοίου και στις βαρδιόλες της γέφυρας και ο αριθμούς τους εξαρτάται από το μέγεθος του πλοίου.

Όλα τα κυκλικά σωσίβια συνοδεύονται επιπλέον από ένα πλευστό σχοινί, ενώ τουλάχιστον τα μισά κυκλικά σωσίβια πρέπει να είναι εξοπλισμένα και με έναν πλευστό αναλάμποντα λαμπτήρα, που ενεργοποιείται αυτόματα στη θάλασσα.

Το πλευστό σχοινί των κυκλικών σωσιβίων θα πρέπει να είναι μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων ή να έχει το διπλάσιο μήκος από την απόσταση μεταξύ κυκλικού σωσιβίου και ισάλου (όποια απόσταση είναι μεγαλύτερη).

Ο αναλάμπων λαμπτήρας των κυκλικών σωσιβίων θα πρέπει να έχει την ένταση φωτός τουλάχιστον 2 cd (candels) και να εκπέμπει περίβλεπτα είτε ως συνεχής εκπομπή φωτός είτε 50-70 αναλαμπές το λεπτό.

Τα κυκλικά σωσίβια MOB, τα οποία βρίσκονται σε σημείο ώστε μετά την απελευθέρωσή τους να βρεθούν στη θάλασσα ‒συνήθως στα φτερά της γέφυρας (bridge wings)‒, διαθέτουν επιπροσθέτως και συσκευές καπνού φωτισμού, οι οποίες θα πρέπει να παράγουν καπνό σε διακριτό πορτοκαλί χρώμα για τουλάχιστον 15 συνεχόμενα λεπτά και για 10 συνεχόμενα δευτερόλεπτα εάν βυθιστούν στο νερό.

Η άμεση ρίψη του κυκλικού σωσιβίου (είτε MOB στις βαρδιόλες της γέφυρας είτε οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου κυκλικού σωσιβίου) σε έκτακτες καταστάσεις, όπως όταν υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα, και η έγκαιρη ενημέρωση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είναι καθοριστικές για τη διάσωση του ανθρώπου στη θάλασσα. Εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις, τα κυκλικά σωσίβια πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμα και σε κοντινή απόσταση όταν εκτελούνται αλλαγές πληρωμάτων ή επιβιβάζονται/αποβιβάζονται πιλότοι, επιθεωρητές κ.λπ. εν πλω από τη σκάλα ή την πιλοτόσκαλα του πλοίου και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτελούνται εργασίες πλησίον της κουπαστής του πλοίου και υπάρχει κίνδυνος πτώσης ανθρώπου στη θάλασσα.

Φωτό: Alexander Sinn/ Unsplash