Ασφάλεια εν πλω: Ο πρωταρχικός ρόλος των προστατευτικών κεφαλής

0

Οι ναυτικοί περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους φορώντας προστατευτικά κεφαλής, μια απαραίτητη προφύλαξη σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο κίνδυνος τραυματισμών της κεφαλής είναι διαρκώς παρών. Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να παρέχουν σαφείς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που να ορίζουν πού και πότε είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών κεφαλής, διασφαλίζοντας ότι οι ναυτικοί λαμβάνουν δωρεάν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας για τους ρόλους τους. Ενώ τα παρεχόμενα προστατευτικά κεφαλής είναι συνήθως σε καλή κατάσταση, είναι επιτακτική ανάγκη οι ναυτικοί να τα χειρίζονται και να τα χρησιμοποιούν σωστά.

Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

Τα βιομηχανικά κράνη ασφαλείας αποσκοπούν πρωτίστως στην προστασία των κατόχων τους από την πτώση αντικειμένων, αν και ενδέχεται να μην διαθέτουν πλευρική ή μετωπική προστασία. Το κράνος πρέπει να συμμορφώνεται με ένα εγκεκριμένο πρότυπο (π.χ. στην Ευρώπη, EN 397), με σήμανση που να υποδεικνύει την τήρηση των προτύπων αυτών. Ειδικοί ρόλοι μπορεί να απαιτούν κράνη που να πληρούν διαφορετικά πρότυπα, όπως αυτά που έχουν σχεδιαστεί για πυροσβέστες (π.χ. EN 443:2008) ή για εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. EN 50365).

Εσωτερικά, τα κράνη θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία κατασκευής τους, η οποία θα καθορίζει το προσδόκιμο ζωής τους. Ο εκάστοτε εργοδότης πρέπει να έχει τη δική του πολιτική σχετικά με την ηλικία απόσυρσης των κρανών ασφαλείας και οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν μια συνιστώμενη διάρκεια ζωής. Το πιο σύνηθες πρότυπο συνιστά δύο έτη χρήσης και πέντε έτη σε αποθήκευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε πρότυπο είναι αρκετά δύσκολο να τηρηθεί με ακρίβεια, καθώς η διάρκεια ζωής ενός κράνους ασφαλείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρήσης του. Οι ναυτικοί συνίστανται να:

  • Διενεργούν επιθεωρήσεις για βλάβες στο κράνος πριν και μετά τη χρήση.
  • Φορούν πάντα τον ιμάντα για το πιγούνι, αυξάνοντας τη σταθερότητα του κράνους.
  • Μην προκαλούν αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις στα κράνη. Η κόλλα από ορισμένα αυτοκόλλητα μπορεί να αποδυναμώσει το υλικό του κράνους και να μειώσει τη συνολική αντοχή του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αυτοκόλλητα μπορούν επίσης να καλύψουν τις βλάβες και να καταστήσουν δυσκολότερη την επιθεώρηση. Μην δημιουργείτε ποτέ οπές αερισμού ή κάνετε οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
  • Καθαρίζουν τα κράνη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συνήθως χρησιμοποιώντας σαπούνι και νερό.
  • Αποσύρουν τα κράνη μετά από σημαντικές κρούσεις ή αν έχουν αμφιβολίες σχετικά με την κατάστασή τους.

Ενισχυμένα καπέλα προστασίας (Bump Caps)

Σε περιπτώσεις όπου οι περιορισμένοι χώροι ενέχουν κινδύνους πρόσκρουσης του κεφαλιού, τα bump caps αποτελούν μια καλή εναλλακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εργασία σε στροφαλοθάλαμο της κύριας μηχανής, όπου ένα κράνος ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί δυσκίνητο και κουραστικό, αποσπώντας την προσοχή από την ασφάλεια. Ωστόσο, τα bump caps δεν προστατεύουν από την πτώση αντικειμένων και είναι κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας.

Όπως και με τα κράνη, τα bump caps συμμορφώνονται με εγκεκριμένα πρότυπα και έχουν συνιστώμενη διάρκεια ζωής 3 έως 5 έτη. Πριν από κάθε χρήση, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά.

Ενώ η προστασία της κεφαλής μπορεί να φαίνεται απλή, η κατανόηση των περιορισμών των προστατευτικών και η επιμελής συντήρησή τους αποτελούν βασικές ευθύνες των χρηστών τους. Στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας, το να θέτουμε την προστασία της κεφαλής ως προτεραιότητα δεν είναι απλώς μια κατευθυντήρια γραμμή – είναι μια δέσμευση για τη διασφάλιση της ευημερίας κάθε ναυτικού.

Με πληροφορίες από το Britannia P&I Club.