Οι επικείμενες τροποποιήσεις στις συμβάσεις STCW και MLC

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης, στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μια συνάντηση της κοινής τριμερούς ομάδας εργασίας (Joint Tripartite Working Group – JTWG) με πρωτοβουλία των ILO/IMO, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους από κυβερνήσεις, πλοιοκτήτες και ναυτικούς, πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 Φεβρουαρίου στα κεντρικά γραφεία του ΙΜΟ στο Λονδίνο, για να συζητηθούν πιθανά μελλοντικά μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού ζητήματος, μέσω νομοθεσίας, διαμόρφωσης πολιτικών και ενισχυμένης κατάρτισης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση όλων των φορέων της ναυτιλίας, θεσμικών και κοινωνικών, σχετικά με τη βία και την παρενόχληση που σημειώνονται στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, που επιδεινώνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ δήλωσε ότι ο ΙΜΟ θα παραμείνει αμετακίνητος στη δέσμευσή του να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και με σεβασμό σε όλους εργασιακό περιβάλλον στα πλοία, ενώ εκπρόσωπος του ILO δήλωσε ότι είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που πιθανόν να αναγκάσουν έμπειρους ναυτικούς να εγκαταλείψουν τη θάλασσα ή να αποτρέψουν νέες γυναίκες και άνδρες από το να ασχοληθούν με το επάγγελμα. «Πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», τόνισε.

Μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων, η Κοινή Τριμερής Ομάδα Εργασίας συμφώνησε σε διάφορες εισηγήσεις που αφορούν το θέμα και οι οποίες θα υποβληθούν στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ στην επόμενη συνεδρίασή της, τον Μάιο του 2024 (MSC 108).

Η JTWG συνέστησε τη χρήση της ορολογίας «βία και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης» σε σχετικά μέσα και οδηγίες τόσο στο πλαίσιο του ΙΜΟ όσο και του ILO.

Η JTWG εισηγήθηκε στην MSC να εξετάσει ένα σύνολο τροποποιήσεων στον Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών που εκτελούν φυλακή (Standards of Training and Certification of Watchkeeping seafarers – STCW), που περιέχεται στον πίνακα A-VI/1-4 του κώδικα STCW, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την JTWG, με σκοπό τη μεταγενέστερη έγκριση στη σύνοδο MSC 108. Αυτό αφορά τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για εξοικείωση με την ασφάλεια, βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση για όλους τους ναυτικούς.

Το σχέδιο τροπολογιών διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί διαθέτουν τις βασικές γνώσεις, την κατανόηση της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης, και πώς να προλαμβάνουν και να αντιδρούν σε σχετικά περιστατικά.

Η JTWG συνέστησε στην MSC να εξετάσει την υιοθέτηση μέτρων, που θα ισχύουν για σημαίες και ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης.

Αυτά τα μέτρα θα υποστηρίξουν την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΙΜΟ για την ασφαλή ενσωμάτωση σχετικών πολιτικών και διαδικασιών στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας των θυμάτων και της προστασίας από αντίποινα, εκτός από τον καθορισμό των πρόσθετων στόχων διαχείρισης της ασφάλειας για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κινδύνων.

Η JTWG συνέστησε στην MSC να δώσει εντολή στην Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τον ανθρώπινο παράγοντα, την εκπαίδευση και την τήρηση φυλακών (Human element Training and Watchkeeping sub-committee – HTW) να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει μια νέα απαίτηση στον Κανονισμό I/5 (εθνικές διατάξεις) της STCW. Αυτή η απαίτηση θα συνεπαγόταν την αναστολή ή την ανάκληση των πιστοποιητικών οποιουδήποτε ναυτικού που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση, ώστε να απομακρυνθούν από τα πλοία άνθρωποι με τέτοιες συμπεριφορές.

Η JTWG ζήτησε από τις Γραμματείες του ΙΜΟ και του ILO να δημιουργήσουν βάση δεδομένων όπου θα συλλέγονται στοιχεία μετά από έρευνα με κατάλληλο τρόπο από τα πλοία σχετικά με τη βία και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης στον ναυτιλιακό τομέα.

Το JTWG συνέστησε στο διοικητικό όργανο του ILO να καλέσει τα μέλη της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής του ILO στη συνεδρίαση για τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (Special Tripartite Committee – STC), τον Απρίλιο του 2025, να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής σχετικών προτάσεων για την τροποποίηση της MLC, 2006.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη και οι ναυτιλιακές εταιρείες ορίζουν και απαγορεύουν τη βία και την παρενόχληση στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της σεξουαλικής επίθεσης, και υιοθετούν σχετικές πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Οι πιθανές τροποποιήσεις θα περιλαμβάνουν την εισαγωγή πολιτικών και μέτρων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές και συμπληρωματικές αρμοδιότητες των κρατών σημαίας, των κρατών λιμένων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αυτών των ομάδων.

Οι προτάσεις θα μπορούσαν να βασιστούν σε υφιστάμενους μηχανισμούς καταγγελιών επί του πλοίου και στην ξηρά, για να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης.

Τέλος, η JTWG συνέστησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) και στο Διεθνές Επιμελητήριο Ναυτιλίας (ICS) να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν την καθοδήγησή τους για την εξάλειψη της παρενόχλησης και του εκφοβισμού στα πλοία, ακολουθώντας τις συστάσεις της JTWG.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Απριλίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Το Τεύχος Απριλίου 2024 μπορείτε να το αποκτήσετε πατώντας εδώ.