MLC: Νέες τροποποιήσεις στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας

0

του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έχουν υιοθετήσει νέες τροποποιήσεις στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών.

Οι τροποποιήσεις, οκτώ συνολικά, εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labor Organization ‒ ILO) στη Γενεύη της Ελβετίας στις αρχές Μαΐου.

Η MLC 2006, που συχνά αναφέρεται και ως «Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ναυτικών», είναι μια σύμβαση του ILO που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα των ναυτικών και να διατηρεί τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα διαβίωσης και εργασίας. Τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2013, η σύμβαση έχει πλέον επικυρωθεί από περισσότερες από 100 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του παγκόσμιου στόλου.

Οι νέες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της κρίσης των αλλαγών πληρωμάτων λόγω της πανδημίας, η οποία στο αποκορύφωμά της επηρέασε περίπου 400.000 ναυτικούς, καθώς και την τρέχουσα ναυτική κρίση στα ουκρανικά λιμάνια και στην Αζοφική Θάλασσα εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι τροποποιήσεις, οι οποίες βασίζονται στα μαθήματα που πήρε η βιομηχανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, περιλαμβάνουν διατάξεις όπως η ενίσχυση των νόμων για να μπορούν οι ναυτικοί να έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη στην ξηρά και η ενίσχυση της πολιτικής που αφορά τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (Personal Protective Equipment ‒ PPE), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ναυτικών και κατ’ επέκταση τον περιορισμό των ατυχημάτων. Μια άλλη τροποποίηση περιλαμβάνει το δικαίωμα κοινωνικής δικτύωσης για τα πληρώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transportation Federation ‒ ITF), το να μπορεί ο ναυτικός να διατηρεί επαφή με την οικογένεια και τους φίλους δεν είναι απλώς ευχάριστο, είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, η ITF εξέφρασε και την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι πλοιοκτήτες και οι κυβερνήσεις μπορεί να χρεώσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και άσκησε πίεση για να διασφαλιστεί ότι τυχόν τέλη που επιβάλλονται ή δεν θα εφαρμόζονται για τους ναυτικούς ή θα είναι τουλάχιστον λογικά. Οι κυβερνήσεις επίσης υποσχέθηκαν να αυξήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο στα λιμάνια και στα σχετικά αγκυροβόλια χωρίς κόστος για τους ναυτικούς.

Άλλες τροπολογίες περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την καλή ποιότητα πόσιμου νερού, τον γρήγορο επαναπατρισμό εγκαταλελειμμένων ναυτικών με μέριμνα των κρατών και την υποχρέωση καταγραφής και αναφοράς όλων των θανάτων ναυτικών στον ILO ετησίως.

Εκτός από τις τροπολογίες, η Ειδική Τριμερής Επιτροπή ενέκρινε ορισμένα ψηφίσματα σχετικά με τον εκφοβισμό και την παρενόχληση ναυτικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, το σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την προστασία των ναυτικών σε περιπτώσεις εγκατάλειψης και την ανάγκη λήψης μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ναυτικοί διαθέτουν επαρκή μέσα συμβατικής προσφυγής κατά των πλοιοκτητών.

Οι νέες τροποποιήσεις αναμένεται να παρουσιαστούν προς έγκριση κατά την επόμενη σύνοδο της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας του ILO. Εάν εγκριθούν, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Επίσης, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής, οι κυβερνήσεις επανέλαβαν την υποστήριξή τους στο ψήφισμα του ILO που ζητά την ταχεία και ασφαλή αποβίβαση και επαναπατρισμό των 500 εναπομεινάντων εγκλωβισμένων ναυτικών στην Ουκρανία, ενώ ζήτησαν την άμεση παράδοση βασικών προμηθειών, όπως τρόφιμα, νερό και φάρμακα, σε αυτούς τους βασικούς παγκόσμιους εργαζομένους (key workers) που πιάστηκαν στη ζώνη των συγκρούσεων.

Η παραπάνω συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών.
Αποκτήστε το τεύχος Ιουνίου των Ναυτικών Χρονικών πατώντας εδώ.