Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το BNWAS

0

Το σύστημα BNWAS (Bridge Navigational Watch & Alarm System) αποσκοπεί στον έλεγχο της δραστηριότητας των μελών της ομάδας της γέφυρας στο πλοίο και στον εντοπισμό τυχόν αδυναμίας εκτέλεσης της φυλακής (π.χ. λόγω απουσίας από τη γέφυρα, ατυχήματος του αξιωματικού φυλακής).

Το σύστημα BNWAS θα πρέπει να βρίσκεται μονίμως σε λειτουργία κατά την τήρηση της φυλακής εν πλω και στο αγκυροβόλιο. Κατά την παραμονή του πλοίου σε λιμένες ή σε άλλες περιπτώσεις όπου δεν τηρείται φυλακή, το σύστημα μπορεί να απενεργοποιείται από τον πλοίαρχο.

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και οι ρυθμίσεις του BNWAS μπορούν να γίνουν μόνο από τον πλοίαρχο, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του συστήματος και έχει πρόσβαση στους κωδικούς του.

Η βασική χρονική περίοδος του BNWAS διαμορφώνεται από τον πλοίαρχο μεταξύ των 3 και 12 λεπτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το SMS της εκάστοτε εταιρείας. Με το πέρας της περιόδου, το σύστημα με οπτικές ενδείξεις (αναλαμπές λυχνίας κουμπιού) απαιτεί από τον χρήστη την επαναφορά του συστήματος. Εάν έπειτα από 15 δευτερόλεπτα το σύστημα δεν αποκατασταθεί από τον αξιωματικό φυλακής, τότε το BNWAS εκπέμπει τον πρώτο ηχητικό συναγερμό στη γέφυρα. Εάν έπειτα από 15 δευτερόλεπτα δεν επαναφερθεί το σύστημα, τότε τίθεται σε λειτουργία ένας δεύτερος ηχητικός συναγερμός στον χώρο της γέφυρας, στην καμπίνα του πλοιάρχου και του εφεδρικού αξιωματικού που έχει επιλεχθεί. Εάν το BNWAS δεν επαναφερθεί εντός 90 δευτερολέπτων, τότε ηχεί ο τρίτος συναγερμός στους παραπάνω χώρους και επιπροσθέτως στις καμπίνες των υπόλοιπων αξιωματικών, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, όπως messrooms, recreation rooms και στο γυμναστήριο.

Η επαναφορά του BNWAS γίνεται μόνο με τη φυσική παρουσία του αξιωματικού σε σημεία της γέφυρας που επιτρέπουν τη σωστή τήρηση φυλακής. Συνήθως γίνεται με την πίεση ενός από τα κουμπιά επαναφοράς που βρίσκονται πλησίον του εξοπλισμού της γέφυρας (π.χ. ECDIS, Radar, AIS).

Επιπλέον, το BNWAS διαθέτει τη λειτουργία «Emergency Call», με την οποία ο αξιωματικός σε έκτακτες καταστάσεις μπορεί από τη γέφυρα να καλέσει για βοήθεια, καθώς ενεργοποιείται το σύστημα τρίτου συναγερμού.