Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συσκευές διαφυγής EEBD

0

Οι EEBD (Emergency Escape Breathing Devices) αποτελούν συσκευές διαφυγής από επικίνδυνες περιοχές και σε έκτακτες καταστάσεις. Χρησιμοποιούνται για την άμεση εγκατάλειψη κλειστών χώρων, όπου η ατμόσφαιρα είναι ή μπορεί να γίνει επικίνδυνη, και αποτελούνται από μια ατομική αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, ικανή να παράσχει την απαραίτητη προστασία στον άνθρωπο.

Οι EEBD πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα της SOLAS ‒πιο συγκεκριμένα, τον FSA Code (Fire and Safety Code)‒ και να είναι εγκεκριμένες από τη σημαία του πλοίου.

Οι EEBD τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία του πλοίου, συμφώνα με τη νομοθεσία αλλά και τις ανάγκες του πλοίου, όπως στη γέφυρα, στο Cargo Control Room, στο αντλιοστάσιο, στο Engine Control Room και στο μηχανοστάσιο. Τοποθετούνται σε διάφορα σημεία με την κατάλληλη σήμανση και η θέση τους περιλαμβάνεται στο fire plan του πλοίου.

Οι EEBD αποτελούνται από:

  • Έναν κύλινδρο πεπιεσμένου αέρα, χωρητικότητας περίπου 600 λίτρων, ικανό να προσφέρει επάρκεια αναπνοής τουλάχιστον 15 λεπτών.
  • Μια μάσκα προσώπου και κάλυμμα κεφαλής που καλύπτει τον χρήστη και παρέχει το οξυγόνο.
  • Visor: Αποτελείται από ένα πυρίμαχο καθαρό τζάμι στη μάσκα, προσφέροντας ορατότητα στον χρήστη.
  • Ενδείκτης πίεσης: Δείχνει την υπάρχουσα πίεση στον χρήστη και ενημερώνει για την ανάγκη τυχόν επαναγόμωσης.

Ο έλεγχος των EEBD εκτελείται από τον υπεύθυνο αξιωματικό ασφαλείας σύμφωνα με το SMS (Safety Management System) συνήθως σε μηνιαία βάση. Ο υπεύθυνος αξιωματικός ελέγχει την ακεραιότητα της EEBD, τον ενδείκτη της πίεσης, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται εντός του πράσινου πλαισίου, δηλώνοντας πως έχει τη σωστή πίεση. Ορισμένες συσκευές διαφυγής EEBD μπορούν να αναγομωθούν από το πλήρωμα, ενώ άλλες θα πρέπει να δοθούν σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο ξηράς.

Η συνηθέστερη διάρκεια χρήσης των EEBD είναι τα 15 χρόνια (ημερομηνία λήξης). Εκτός από τον τακτικό έλεγχο που εκτελείται από τον υπεύθυνο αξιωματικό ασφαλείας, οι EEBD θα πρέπει να ελέγχονται σε ετήσια βάση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο. Τέλος, η σωστή και ασφαλής χρήση των EEBD που βρίσκονται στο πλοίο από τα μέλη του πληρώματος διασφαλίζεται από την επίδειξη της χρήσης της συσκευής στα τακτικά γυμνάσια και στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται στο πλοίο. Η επίδειξη γίνεται με την εκπαιδευτική συσκευή που διαθέτει το πλοίο (training EEBD).