Η σημασία των διαδικασιών και των οδηγιών για την είσοδο σε επικίνδυνους κλειστούς χώρους

0

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Gard, στοιχεία από τη σημαία Marshall Islands (Marine Safety Advisory 23-20) δείχνουν πως τα περιστατικά πάνω στα πλοία που αφορούν τη λανθασμένη είσοδο και διάσωση σε κλειστούς χώρους εξακολουθούν να συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς. Τα αρχεία της σημαίας αναφέρουν πως, κατά την περίοδο 2018-2019, τέσσερις ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους σε έξι περιστατικά που αφορούν την είσοδο και τη διάσωση σε κλειστούς χώρους. Τα παραπάνω περιστατικά μπορούν να συμβούν τόσο στα δεξαμενόπλοια όσο και στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι:

· Το πλήρωμα δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένο όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια είσοδο σε έναν κλειστό χώρο όπου δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

· Το ανώτερο πλήρωμα αποτυγχάνει να διασφαλίσει πως οι διαδικασίες ασφαλούς εισόδου σε κλειστούς χώρους σύμφωνα με το SMS (Safety Management System) της εταιρείας τηρούνται από το υπόλοιπο πλήρωμα.

· Οι πλοίαρχοι δεν ενημερώνονται πως το πλήρωμα πρόκειται να εισέλθει σε επικίνδυνους κλειστούς χώρους.

Οι επικίνδυνοι κλειστοί και περιορισμένοι χώροι χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:

· Έχουν περιορισμένες εισόδους/εξόδους και πρόσβαση στον χώρο.

· Έχουν ανεπαρκή φυσικό αερισμό.

· Δεν είναι σχεδιασμένοι για την παρατεταμένη παρουσία εργαζομένου και την παρατεταμένη εκτέλεση εργασίας στον χώρο.

Όταν ένας κλειστός χώρος στερηθεί τον τακτικό και συνεχή αερισμό, εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ακατάλληλο χώρο. Η ατμόσφαιρα μπορεί να γίνει επικίνδυνη λόγω της έλλειψης οξυγόνου, της παρουσίας εύφλεκτων και άλλων αερίων, υδρατμών και ουσιών στην ατμόσφαιρα, που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ναυτικών.

Παρόλο που οι περισσότεροι επικίνδυνοι κλειστοί χώροι συσχετίζονται με τις δεξαμενές φορτίου, τις δεξαμενές πετρελαίου, τα cofferdams και τα void spaces του πλοίου, θα πρέπει να τονιστεί πως η αναγνώρισή τους δεν αποτελεί πάντοτε απλή διαδικασία.

Για παράδειγμα:

· Ορισμένοι κλειστοί χώροι μπορεί να χαρακτηριστούν ως ακατάλληλοι για είσοδο μόνο προσωρινά, όπως αμπάρια που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, χώροι στους οποίους εκτελούνται εργασίες βαψίματος και χώροι οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία απολύμανσης.

· Οι χώροι μπορεί να είναι επικίνδυνοι ακόμα και αν δεν είναι κλειστοί από όλες τις πλευρές, όπως σε ένα ανοιχτό αμπάρι, όπου η συσσώρευση αερίων και η έλλειψη οξυγόνου παρουσιάζεται μόνο στο κάτω μέρος του αμπαριού ή σε συγκεκριμένα σημεία του.

· Χώροι όπως οι αποθήκες των χρωμάτων/χημικών, όπου μπορούν να δημιουργηθούν αναθυμιάσεις από τα χρώματα /χημικά.

· Η απότομη μείωση ή η απώλεια του αερισμού ενός κλειστού χώρου, ο οποίος συνήθως έχει συνεχή φυσικό/μηχανικό αερισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί πως η συνεχής αναθεώρηση και η τήρηση των διαδικασιών σχετικά με την είσοδο σε κλειστούς χώρους από τους ναυτικούς αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποφυγή ατυχών περιστατικών. Οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να είναι διατυπωμένες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από όλους και να ακολουθούνται εύκολα από όλο το πλήρωμα. Τέλος, τόσο οι ναυτιλιακές εταιρείες όσο και το ίδιο το πλήρωμα θα πρέπει να δίνουν προσοχή στη συνεχή εκπαίδευση της ασφαλούς εισόδου και διάσωσης εργαζομένων σε κλειστούς και επικίνδυνους χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο και σχετικό ενημερωτικό υλικό στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.gard.no/web/content/enclosed-space-entry-training

https://www.gard.no/web/updates/content/31291460/there-is-never-a-wrong-time-to-revisit-your-enclosed-space-entry-procedures

Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι ασφαλούς εισόδου και διάσωσης σε επικίνδυνους κλειστούς χώρους θα αναλυθούν σε επόμενο άρθρο.