ΥΝΑΝΠ: Πρόσκληση για συγγραφή βιβλίων των ΑΕΝ

0

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή των κάτωθι εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΑΕΝ:

  • NAYTIKA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.
  • ECDIS, για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ, για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων, ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων, η επιλογή των υποψηφίων συγγραφέων, η έκταση του κειμένου (αρ. σελίδων), ο χρόνος παράδοσης του κειμένου, η αποζημίωση των συγγραφέων, καθώς και κάθε άλλο εν γένει ζήτημα που αφορά στην διαδικασία συγγραφής, βρίσκεται στη σχετική προκήρυξη εδώ.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 31-05-2021 .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).