«Διοίκηση σε Ναυτιλία & Λιμένες»: Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ

0

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’, του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα ‘Προοπτικές και Απαιτήσεις στη Ναυτιλιακή και Λιμενική Αγορά Εργασίας’.

Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, 19.00-22.00, στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αίθουσα Κρίσπη, Θόλου 5, Πλάκα, 10556 Αθήνα, ιστορική πρώτη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κεντρικό αντικείμενο της εκδήλωσης είναι οι πρόσφατες εξελίξεις, προοπτικές και απαιτήσεις απασχόλησης, για την επιτυχή επαγγελματική πορεία των αποφοίτων στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, διεθνοποιημένο, επιχειρηματικό περιβάλλον, η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση δυναμικής καριέρας στο ευρύτερο ναυτιλιακό ‘cluster’.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, με ευέλικτη εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες δεξιότητες στις προκλήσεις και απαιτήσεις της ναυτιλίας, των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο.

Στην Εσπερίδα συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι του ναυτιλιακού, λιμενικού και χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Πρόγραμμα Επιστημονικής Εσπερίδας

19.00 – 19.15: Προσέλευση

19.15 – 19.30: Χαιρετισμοί

  • Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ
  • Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ
  • Καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ

19.30 – 20.45: Παρουσιάσεις

  • Κωνσταντίνος Καραθάνος, GasLog Shipping Ltd – Chief Operating Officer
  • Θεοφάνης Μουστακάτος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Επικεφαλής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών
  • Βασίλειος Μάμαλης, Ένωση Λιμένων Ελλάδος – Εκτελεστικός Διευθυντής

20.45 – 21.15: ΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Τσιτσάκης, Διευθυντής ΠΜΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε στο email: spm@pms.uoa.gr  και στο τηλέφωνο 22280 21861.