Επιθεωρήσεις πλοίων: Το καινοτόμο βήμα της SQLearn για την προετοιμασία των ναυτικών

0

Η συμμόρφωση των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και του κάθε πλοίου και πληρώματός τους ξεχωριστά, με τους συνεχώς αυστηροποιούμενους κανονισμούς που διέπουν τη σύγχρονη παγκόσμια ναυτιλία, είναι κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τη σύννομη και ασφαλή λειτουργία όσο και για την προοπτική ανάπτυξης κάθε δραστηριότητάς τους.

Οι επιθεωρήσεις ελέγχου πλοίων (vetting inspections) είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των εταιρειών και των πληρωμάτων τους, αφού αποτελούν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης της ασφάλειας και καταλληλόλητας κάθε πλοίου για σκοπούς όπως η μεταφορά ενός συγκεκριμένου τύπου φορτίου ή η λειτουργία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και άρα το καλό αποτέλεσμα είναι πρόκριμα για συνεργασίες. Πέρα, όμως, από τα άρτια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του πλοίου, κρίσιμο στοιχείο για μία επιτυχημένη επιθεώρηση είναι και η ετοιμότητα και ανταπόκριση του πληρώματος στη διαδικασία.

Τις παραπάνω προϋποθέσεις εξασφαλίζει με ευκολία το Vetti, μια πρωτοποριακή λύση της SQLearn, της εξειδικευμένης εταιρείας παροχής online εκπαίδευσης στον τομέα της ναυτιλίας, που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις ελέγχου στον κλάδο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο λογισμικό που ενσωματώνει όλα τα δημοφιλή ερωτηματολόγια επιθεώρησης ελέγχου, όπως τα Rightship’s RISQ, OCIMF’s SIRE 2.0, VIQ και TMSA frames, ενώ δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ερωτηματολογίων, επιτρέποντας στο πλήρωμα να πραγματοποιήσει εικονική επιθεώρηση του πλοίου και έτσι να έχει μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασής του, να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις και να προετοιμαστεί καλύτερα για πραγματικές επιθεωρήσεις.

Το Vetti όχι μόνο προσφέρει μια ολοκληρωμένη και βελτιωμένη προσέγγιση για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων με ακρίβεια, αλλά επιπλέον εντοπίζει κενά και ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι το πλήρωμα θα είναι ικανό και έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενημερώσει το πλήρωμα σχετικά με την ορθή απάντηση ανά ερώτηση σύμφωνα με το SMS και τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας.

Προσφέροντας ολοκληρωμένο πλαίσιο, που διασφαλίζει ότι οι εικονικές επιθεωρήσεις είναι διεξοδικές και απολύτως συμβατές με τις πραγματικές, δίνοντας τη δυνατότητα εξατομίκευσης με βάση τις ανάγκες κάθε εταιρείας και σκάφους, παρέχοντας σε βάθος ανάλυση δεδομένων αλλά και υψηλού επιπέδου ασφάλεια των δεδομένων, και με φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση, το Vetti της SQLearn έχει σχεδιαστεί ώστε όχι μόνο να ενισχύει τη συμμόρφωση και την ασφάλεια αλλά και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και ετοιμότητα των πληρωμάτων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Vetti στο https://www.sqlearn.com/vetting-inspections-preparation-software/

Σχετικά με την SQLearn

Η SQLearn ιδρύθηκε το 2006, έχει έδρα τον Πειραιά και είναι η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών e-learning, με αποκλειστική εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική, την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων. Σήμερα, η SQLearn εξυπηρετεί πάνω από 1.000 πλοία, 50.000 ναυτικούς και 150 ναυτιλιακές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ψηφιακά μαθήματα και το σύστημα της SQLearn είναι πιστοποιημένα από τον Αμερικανικό Νηογνώμονα (ABS), τη σημαία της Λιβερίας (Liberian Registry) και κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Η SQLearn είναι υπερήφανο μέλος των INTERTANKO, INTERCARGO, HEMEXPO, WIMA, International Propeller Club, The Nautical Institute, όπως και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Κύπρου (Cyprus Shipping Chamber).

Περισσότερες πληροφορίες για την SQLearn θα βρείτε στο https://www.sqlearn.com/