Η Ακαδημία Αθηνών τιμά τον καθ. Μιχαήλ Σκούλλο

0

Η Ακαδημία Αθηνών στην Πανηγυρική Συνεδρία της, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, τίμησε αυτεπαγγέλτως με το βραβείο της Α’ Τάξης Θετικών Επιστημών, τον Ομότιμο Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος και Χημικής Ωκεανογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., κ. Μιχαήλ Σκούλλο, Διευθυντή της Έδρας και Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μεσόγειο στο Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρο του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), Πρόεδρο του Μεσογειακού Σκέλους της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό (Global Water Partnership – Mediterranean, GWP-Med), για το σημαντικό συνολικό (ερευνητικό, συγγραφικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό) έργο του στην Ελλάδα και διεθνώς σε σημαντικούς οργανισμούς και προγράμματα, το σύνολο των οποίων αποτελεί εξέχουσα συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δραστηριότητα του κ. Σκούλλου συνεχίζεται τόσο στο Πανεπιστήμιο (με διδασκαλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων), όσο και στην ηγεσία σημαντικών οργανισμών, στην Προεδρία της Ελληνικής Επιτροπής του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (ΜΑΒ) της UNESCO, στην διεύθυνση σημαντικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβαλλοντική διαχείριση υδατικών και θαλάσσιων συστημάτων στην Μεσόγειο και προσφάτως στον Επιστημονικό Συντονισμό του 9th Our Ocean Conference.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε τιμηθεί το 2023 με το Βραβείο Ευκράντη, των Ναυτικών Χρονικών, για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία».