Αύξηση των περιστατικών πειρατείας στα Στενά της Σιγκαπούρης

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συμφωνίας Περιφερειακής Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας και το Κέντρο Πληροφοριών (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery – ReCAAP ISC), σημειώθηκαν συνολικά 31 περιστατικά πειρατείας στο στενό της Σιγκαπούρης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2019, έναντι οκτώ το 2018, καταδεικνύοντας την αύξηση των περιστατικών στο τετραπλάσιο. Η κατανομή των περιστατικών είναι ισότιμη στη δυτική και στην ανατολική λωρίδα του στενού τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 12 από τα 16 συμβάντα στην ανατολική λωρίδα σημειώθηκαν σε σχετικά σύντομη περίοδο, μεταξύ 23 Νοεμβρίου και 30 Δεκεμβρίου 2019.

Σε αντίθεση με τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στη δυτική λωρίδα του στενού της Σιγκαπούρης, τα οποία αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορτηγίδες με ρυμουλκά, κλοπές σε παλιοσίδερα χωρίς να υπάρχει αναφορά για τραυματισμό μελών του πληρώματος, τα περιστατικά στην ανατολική λωρίδα αφορούσαν κυρίως πλοία μεταφοράς χύδην στερεού φορτίου (8) και δεξαμενόπλοια (5), ενώ συγχρόνως αναφέρθηκαν περιπτώσεις απειλών, άσκησης βίας και τραυματισμών σε μέλη του πληρώματος.

Το ReCAAP ISC εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των συμβάντων και προειδοποιεί ότι, όσο οι δράστες των περιστατικών δεν συλλαμβάνονται, υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των συμβάντων στα Στενά της Σιγκαπούρης, ειδικά για τα πλοία που πρόκειται να διαπλεύσουν την ανατολική πλευρά του στενού (eastbound).

Οι πλοίαρχοι των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά της Σιγκαπούρης καλούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα που συνιστώνται στον «Περιφερειακό οδηγό για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά των πλοίων στην Ασία», να βρίσκονται στην υψηλότερη κατάσταση επαγρύπνησης σύμφωνα με το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου, να επιτηρούν στενά τις κινήσεις ύποπτων σκαφών και να αναφέρουν όλα τα περιστατικά στο πλησιέστερο παράκτιο κράτος αμέσως.

Πριν από την είσοδό τους σε οποιαδήποτε περιοχή όπου εκδηλώνονται περιστατικά πειρατείας, οι πλοίαρχοι θα πρέπει να επανεξετάσουν το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου υπό το πρίσμα των τελευταίων πληροφοριών που έλαβαν, να εκτελέσουν εκτίμηση κινδύνου και να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική κάλυψη των όποιων αδυναμιών του πλοίου, να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν το πλήρωμα και να προετοιμάσουν με εκτέλεση γυμνασίων τα σχέδια επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Το ReCAAP ISC έχει επίσης εκδώσει τη σειρά μέτρων και ενεργειών από το πλοίο σε περίπτωση που επίκειται επίθεση ή εκδηλώνεται πραγματική επίθεση ως ακολούθως:
• Ενεργοποίηση του συναγερμού που αφορά την πειρατική επίθεση.
• Ενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης ασφαλείας πλοίου, το οποίο θα ειδοποιεί τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας (Company Security Officer – CSO) και το κράτος σημαίας για την επίθεση.
• Ανακοίνωση σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου. Στη συνέχεια, το πλήρωμα θα συγκεντρωθεί σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες διαδικασίες.
• Η σφυρίχτρα του πλοίου στην αυτόματη θέση ομίχλης, για να γίνει γνωστό ότι οι πειρατές έγιναν αντιληπτοί και υπάρχει αντίδραση του πληρώματος.
• Ενεργοποίηση του σήματος γενικού συναγερμού.
• Επιβεβαίωση ότι το AIS είναι ενεργοποιημένο.
• Αύξηση της ταχύτητας όσο το δυνατόν περισσότερο, με στόχο την αντίστοιχη αύξηση της απόστασης μεταξύ του πλοίου και των εισβολέων. Καλό είναι το πλοίο να τηρήσει ευθεία πορεία, για να διατηρήσει τη μέγιστη ταχύτητα, εφόσον τελικά μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα από τους διώκτες του. Σε διαφορετική περίπτωση, οι όποιοι ελιγμοί πρέπει να είναι απότομοι και μικρής διάρκειας, χωρίς φυσικά να δημιουργηθούν συνθήκες σύγκρουσης με τα άλλα διερχόμενα πλοία.
• Οι παραπάνω ελιγμοί πρέπει, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να εκθέτουν το πειρατικό σκάφος στα κύματα και στα απόνερα και να καθυστερούν την προσέγγιση, δίνοντας χρόνο στις αρχές του πλησιέστερου κράτους να επέμβουν.
• Επιβεβαίωση ότι όλα τα σημεία εισόδου και οι πόρτες στους χώρους ενδιαίτησης/μηχανοστασίου είναι σφραγισμένες. Στη συνέχεια το πλήρωμα συγκεντρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου.
• Εάν και όταν ο πλοίαρχος θεωρεί ότι η επιβίβαση των πειρατών είναι θέμα χρόνου και ότι είναι ασφαλές να εγκαταλείψει τη γέφυρα, θα πρέπει να κρατήσει το πλοίο, να ανάψει τα φώτα ακυβερνησίας (Not Under Command – NUC) και όλα τα φώτα καταστρώματος και χώρων ενδιαίτησης.
• Αναφορά της επίθεσης το συντομότερο δυνατό στο κοντινότερο παράκτιο κράτος. Επιπλέον, επικοινωνήστε με το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) τηλεφωνικά και ακολουθήστε την κλήση προς τον εκπρόσωπο ασφαλείας της εταιρείας (Company Security Officer – CSO), εάν το επιτρέπει η κατάσταση.

Η αύξηση των περιστατικών πειρατείας στον μεγαλύτερο θαλάσσιο διάδρομο, όπως αυτός της Σιγκαπούρης, απειλεί ευθέως την ασφαλή μεταφορά των αγαθών, αυξάνοντας το μεταφορικό κόστος και πολύ περισσότερο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τα πλοία που δέχονται επίθεση αντιδρούν υπό το καθεστώς μεγάλης πίεσης, όπου η πιθανότητα λάθους και ατυχήματος παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι οδηγίες και οι καλές πρακτικές πρόληψης είναι σημαντικές και, φυσικά, αυξάνουν και την πιθανότητα σωστής αντίδρασης από το πλήρωμα, αλλά η αντίληψη της ασφάλειας στο μυαλό και στις καρδιές των πληρωμάτων των πλοίων είναι η επαγρύπνηση, η άμεση επέμβαση των αρχών και η σύλληψη των εγκληματιών, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση και τελικά την εξάλειψη των επιθέσεων.

Η παρουσία των δυνάμεων καταστολής του εγκλήματος της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας πρέπει είναι αδιάκοπη, αποδεικνύοντας και στους πειρατές, αλλά πολύ περισσότερο στους ναυτικούς, ότι ο μεγαλύτερος εμπορικός διάδρομος είναι ασφαλής.

Απόσπασμα από το άρθρο του καπτ. Γέωργιου Γεωργούλη με τίτλο «Αύξηση των περιστατικών πειρατείας στα Στενά της Σιγκαπούρης», Ναυτικά Χρονικά, Ιανουάριος 2020

Φωτο: Αρχείου ΑΠΕ- ΜΠΕ