Πρόληψη ατυχημάτων κατά την πρόσδεση πλοίων

0

Τα ατυχήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πρόσδεσης των πλοίων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θάνατο, αλλά και να εγείρουν σοβαρές αξιώσεις.

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του χειρισμού των σχοινιών πρόσδεσης από τα μέλη του πληρώματος ή να αφορούν σχοινιά που έχουν σπάσει ή έχουν γλιστρήσει από τα τύμπανα των βαρούλκων και τις μπίντες του πλοίου. Το σπάσιμο των σχοινιών πρόσδεσης συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πρόσδεσης, ρυμούλκησης και μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο, με την αστοχία υλικού, την κακή χρήση του εξοπλισμού και τις καιρικές συνθήκες να παίζουν επίσης ρόλο. Τραυματισμοί από σχοινιά που δεν έχουν σπάσει συνήθως συμβαίνουν λόγω του εγκλωβισμού του πληρώματος στις γραμμές ή των γραμμών που γλιστρούν και μπλοκάρονται στα άκρα του τυμπάνου των βαρούλκων κατά τη διάρκεια των εργασιών πρόσδεσης. Η πλειονότητα των σοβαρών ατυχημάτων σε περιοχές πρόσδεσης στο κατάστρωμα, αφορά το σπάσιμο των σχοινιών πρόσδεσης.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Ασφάλειας, κάθε πλοίο θα πρέπει να έχει αξιολόγηση κινδύνου για τις διαδικασίες πρόσδεσης και η πολιτική της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και τεκμηρίωσης αυτών των εργασιών θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε όλο το πλήρωμα.

Προληπτικά μέτρα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πλειονότητα των σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης περιλαμβάνει το σπάσιμο των σχοινιών. Το τμήμα Πρόληψης Απωλειών του Club κατέληξε σε συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή των ατυχημάτων.

  1. Αρχικά, θα πρέπει να διενεργείται μία αξιολόγηση κινδύνου πριν από κάθε εργασία πρόσδεσης, έτσι ώστε το πλήρωμα να είναι πλήρως ενημερωμένο τόσο για ό,τι κληθεί να κάνει όσο και για τους πιθανούς κινδύνους αυτού ή τις διαδικασίες ασφάλειας που χρειάζεται να ακολουθηθούν.
  2. Στη συνέχεια, τα σχοινιά πρόσδεσης και τα μηχανήματα θα πρέπει να ελέγχονται συχνά και να συντηρούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  3. Επίσης, η υπερβολική σύσφιξη των φρένων του βαρούλκου είναι πιθανόν να οδηγήσει σε υπέρβαση του φορτίου θραύσης του σχοινιού πρόσδεσης.
  4. Τέλος, όλο το πλήρωμα πρέπει να γνωρίζει ότι ολόκληρο το κατάστρωμα πρόσδεσης αποτελεί μια «snap back area» κατά τη διάρκεια των εργασιών και γι΄αυτόν το λόγο, θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από τα σχοινιά πρόσδεσης, την ώρα που βρίσκονται υπό τάση.

Δεδομένων των σημαντικών τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν από ατυχήματα στη γραμμή πρόσδεσης, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση ασφαλείας των μελών του πληρώματος, στη σωστή συντήρηση και επιθεώρηση των γραμμών πρόσδεσης και του εξοπλισμού, καθώς και σε όλες τις άλλες μεθόδους που συζητήθηκαν παραπάνω.

Αξιολογήσεις Ασφάλειας Πλοίων

Το τμήμα Πρόληψης Απωλειών του UK P&I Club διενεργεί Εκτιμήσεις Ασφάλειας Πλοίων για τα Μέλη του, με κριτήριο το εάν ο εξοπλισμός πρόσδεσης του πλοίου πληροί τα κατάλληλα πρότυπα για τις εκτελούμενες εργασίες. Αυτό περιλαμβάνει την επιθεώρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά τις εργασίες ελλιμενισμού και πρόσδεσης, την αναθεώρηση πιστοποιητικών για τα σχοινιά, τα καλώδια και τα πώματα που χρησιμοποιούνται αλλά και την αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την αντικατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης. Οι εργαζόμενοι του Club που διενεργούν την αξιολόγηση κινδύνου εξετάζουν, επίσης, εάν οι βασικοί σχεδιαστικοί παράγοντες είναι κατάλληλοι. Οι παράγοντες που εξετάζονται περιλαμβάνουν, ακόμη, και αν υπάρχει καλή ορατότητα από τη θέση του χειριστή των βαρούλκων, χρήση της αντιολισθητικής βαφής, σήμανση των “snap-back areas” σε ολόκληρη την περιοχή πρόσδεσης του καταστρώματος, χρήση δοχείων συλλογής υγρών γύρω από όλα τα υδραυλικά βαρούλκα, επαρκής φωτισμός κατά τη νύχτα αλλά και κατάλληλα πλέγματα γύρω από τους διαδρόμους και τα βαρούλκα.

Με πληροφορίες από το UK P&I Club