Τι πρέπει να γνωρίζετε για το πλύσιμο με αργό πετρέλαιο

0

Η μέθοδος πλύσης των δεξαμενών με αργό πετρέλαιο (COW ‒ Crude Oil Washing) εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου άνω των 20.000 dwt. Ο καθαρισμός των δεξαμενών μπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της MARPOL, εφόσον το επόμενο φορτίο είναι συμβατό και οι οδηγίες των ναυλωτών είναι τέτοιες. Το πλύσιμο των δεξαμενών, εκτός από την αλλαγή φορτίου, μπορεί να γίνει και για να επιθεωρηθούν ή για να εκτελεστούν εργασίες εν πλω ή σε ναυπηγείο, για να απαλλαγούν από υπολείμματα φορτίου, ιζήματα και νερό, ώστε να διευκολυνθεί η φόρτωση, ή γιατί πιθανόν οι δεξαμενές φορτίου θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για ερματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη μέθοδο πλυσίματος COW, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι τα παρακάτω:

 Πλεονεκτήματα

  • Συνιστά έναν αποτελεσματικό καθαρισμό, επειδή το αργό πετρέλαιο είναι φυσικό διαλυτικό.
  • Εκφορτώνεται περισσότερο φορτίο.
  • Μειώνεται η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για καθαρισμό.
  • Η δεξαμενή καθίσταται κατάλληλη για καθαρό έρμα μετά από ένα σύντομο πλύσιμο με νερό, αφού πρώτα πλυθεί με αργό πετρέλαιο.
  • Υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για ρύπανση λόγω περιορισμού των καταλοίπων (από τον χειρισμό της διαδικασίας ο κίνδυνος αυξάνεται).

Μειονεκτήματα

  • Το αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι απαλλαγμένο από νερό.
  • Η ατμόσφαιρα της δεξαμενής πρέπει, κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, να διατηρείται αδρανοποιημένη.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ελαττωθεί ο ρυθμός εκφόρτωσης.
  • Απαιτείται πρόσθετη εργασία και αυξημένη προσοχή από το πλήρωμα, λόγω αυξημένου κινδύνου ρύπανσης.

 

μεταφορα φορτίωνΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ν. Ζυγομαλά, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2021, σελ. 178.

Το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.