Το έργο POSEIDON MED συνεχίζει να διαμορφώνει το αύριο του LNG bunkering στην Ευρώπη

0

Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκλεισε και επίσημα το έργο POSEIDON MED και πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου POSEIDON MED II. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ε.Ε., αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της βιομηχανίας καθώς και οι εταίροι του προγράμματος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα δύο έργα και συζητήθηκε η διασύνδεσή τους μέσω της ανάδειξης των αποτελεσμάτων του POSEIDON MED σε ότι αφορά τη στρατηγική που θα πρέπει να διαμορφωθεί ώστε να προωθηθεί η χρήση LNG ως καυσίμου στα πλοία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου POSEIDON MED II σηματοδοτήθηκε από την δημοσίευση του νέου λογότυπου του προγράμματος το οποίο εκφράζει την συνέχιση της προσπάθειας για χρήση καθαρότερων καυσίμων στη ναυτιλία. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέδειξαν την σημασία του έργου για τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μοντέλου διασύνδεσης των περιοχών της Μεσογείου αλλά και για την πρωτοπορία στη διαμόρφωση της σχετικής τεχνολογίας στη ναυτιλία.