Εκφοβισμός και παρενόχληση εν πλω: Ένας χρήσιμος οδηγός

0

H ζωή στη θάλασσα χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, με τους ναυτικούς να περνούν παρατεταμένα χρονικά διαστήματα επί του πλοίου, συχνά από 4 έως και 8 μήνες. Κάθε αλλαγή πληρώματος φέρνει σε επαφή άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικές προσωπικότητες, ενθαρρύνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Παρ’ όλα αυτά, η ανισορροπία εξουσίας, το άγχος, η απομόνωση και η έλλειψη ευαισθητοποίησης πολύ συχνά συνεισφέρουν στην εμφάνιση περιστατικών εκφοβισμού ή παρενόχλησης ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά από αρνητικές συνέπειες, από χαμηλό ηθικό έως κακή επαγγελματική απόδοση, περισπασμό, απουσίες, παραιτήσεις, ακόμη και ατυχήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Britannia P&I Club δημοσίευσε τον ακόλουθο οδηγό.

Κατανοώντας τις έννοιες: Εκφοβισμός και Παρενόχληση

Ο εκφοβισμός (bullying) συνήθως περιλαμβάνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς, όπως την πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, αδικαιολόγητη κριτική, λεκτική κακοποίηση, εκρήξεις θυμού, και ταπείνωση. Συνήθως είναι επαναλαμβανόμενη και εσκεμμένη συμπεριφορά, και προκύπτει από την εκμετάλλευση ανισορροπιών εξουσίας.

Η παρενόχληση είναι μια μορφή διάκρισης που χαρακτηρίζεται από ανεπιθύμητες, απειλητικές ή προσβλητικές συμπεριφορές προς άτομα ή ομάδες. Η παρενόχληση δεν εξαρτάται πάντα από δυναμικές εξουσίας και μπορεί να μην είναι επαναλαμβανόμενη. Έχει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, και της παρενόχλησης λόγω εθνικότητας ή θρησκείας.

Οι ναυτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, ακολουθώντας τις ακόλουθες συστάσεις:

 1. Ενεργή συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις της εταιρείας σχετικά με τα ζητήματα του εκφοβισμού και της παρενόχλησης.
 2. Αναγνώριση και αναφορά προσβλητικών συμπεριφορών, είτε τα έχετε βιώσει προσωπικά είτε τα έχετε παρατηρήσει.
 3. Αναγνώριση των πρώιμων σημαδιών εκφοβισμού ή παρενόχλησης, όπως αλλαγές συμπεριφοράς, απομόνωση, χαμηλή ψυχολογική κατάσταση ή κακή επαγγελματική απόδοση.
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, έτσι ώστε οι διαφορές να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο.
 5. Επίδειξη σεβασμού στην πολιτιστική ποικιλομορφία μεταξύ των συναδέλφων, έτσι ώστε να αποτραπούν παρανοήσεις.
 6. Αποφεύγετε τη χρήση προσβλητικής γλώσσας, απειλητικών λέξεων ή κριτικής κατά την εργασία με άλλα μέλη του πληρώματος.
 7. Αποφεύγετε να κοιτάτε με προκλητικό τρόπο, να κάνετε αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα, ή άλλες περιττές σωματικές επαφές.
 8. Αποφεύγετε τη διάδοση κακόβουλων φημών.
 9. Κατανόηση και τήρηση των ατομικών δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις εθνικές και διεθνής νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Στην περίπτωση περιστατικών εκφοβισμού ή παρενόχλησης επί του πλοίου:

 1. Κατανοήστε και τηρήστε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας για το χειρισμό των παραπόνων
 2. Χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους και τη συμβουλευτική όταν είναι απαραίτητο.
 3. Παρέχετε υποστήριξη στα θύματα εκφοβισμού ή παρενόχλησης και ενθαρρύνετε την αναφορά των περιστατικών.
 4. Επικοινωνήστε με τον DPA ή τις σχετικές αρχές στη στεριά αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε μια καταγγελία.
 5. Ενημερωθείτε για τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της MLC ή άλλους σχετικούς κανονισμούς.
 6. Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη από οργανώσεις ναυτεργατών ή άλλους φορείς πρόνοιας όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες: Britannia Loss Prevention Department.