Ένα καινοτόμο σύστημα για τη μείωση των εκπομπών των FSRUs

0

Οι  εταιρείες Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) και Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) πραγματοποίησαν με επιτυχία την επίδειξη του συστήματος Cryo-Powered Regas, που προορίζεται για FSRUs, στο ναυπηγείο Okpo της DSME.

Ο ρόλος ενός FSRU είναι η επαναεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω ανταλλαγής θερμότητας. Στο παρελθόν, η ενέργεια που απελευθερωνόταν από τη διαδικασία επαναεριοποίησης του LNG (cold energy) δεν αξιοποιούνταν από τα FSRUs. Με την εγκατάσταση του συστήματος Cryo-Powered Regas η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την επαναεριοποίηση του LNG μεταφέρεται σε ένα άλλο θερμαντικό μέσο, παράγοντας ατμό, ο οποίος εκτονώνεται σε έναν στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου αλλά και των εκπομπών CO2 του FSRU.

Η δοκιμή που πραγματοποίησαν οι MOL και DSME, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα Cryo-Powered Regas μικρής κλίμακας και μια στροβιλογεννήτρια την οποία σχεδίασε και κατασκεύασε η Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd., επιβεβαίωσε πως το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με δυνατότητα μείωσης έως και κατά 50% σε μέγιστη ονομαστική παροχή της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 ενός τελευταίας τεχνολογίας FSRU, σε σύγκριση με τα συμβατικά FSRUs που υπάρχουν σήμερα.

Η εισαγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον και οικονομικότερων, από άποψη κατανάλωσης καυσίμου, FSRUs είναι μία από τις πρωτοβουλίες «Enhancement of Energy-Saving Technologies» που αναπτύσσει η MOL για την επίτευξη των στόχων του Περιβαλλοντικού Οράματος 2.1 του ομίλου.

Πηγή: Ναυτκά Χρονικά