Παραγγελία για τα πρώτα στον κόσμο Aframaxes κατανάλωσης αμμωνίας

0

Η MISC, μέσω της θυγατρικής της AET Tankers, ήλθε σε συμφωνία χρονοναύλωσης με την PETCO Trading Labuan Company Ltd (PTLCL) για τα πρώτα δύο Aframaxes διπλού καυσίμου αμμωνίας του κόσμου.

202404230841173930

Τα πλοία θα ναυπηγήσει η Dalian Shipbuilding Industry, θυγατρική της China State Shipbuilding Corporation. Η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς την υιοθέτηση της αμμωνίας ως μιας βιώσιμης εναλλακτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά