Βιοκαύσιμα από ξηρούς καρπούς: Μια ακόμα πράσινη λύση για τη ναυτιλία

0

Η ACT Group, σε συνεργασία με τον νηογνώμονα Lloyd’s Register, τη Wartsila και τη United European Car Carriers (UECC), αναπτύσσουν και αξιολογούν την απόδοση του CNSL (cashew nut shell liquid) ως βιοκαυσίμου σε μείγματα βιοντίζελ για θαλάσσια χρήση.

Η επιλογή του CNSL ως βασικού συστατικού για τη δημιουργία βιοκαυσίμου δεν είναι τυχαία. Το CNSL είναι ένα φυσικό προϊόν που προέρχεται από το κέλυφος του κάσιους και έχει μοναδικές ιδιότητες, που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιοκαύσιμα. Τέτοιες είναι η υψηλή θερμική αντοχή του, η χημική του σταθερότητα καθώς επίσης και η χαμηλή οξύτητά του, που του επιτρέπει την ανάμειξή του με άλλα καύσιμα χωρίς τη δημιουργία επιβλαβών ουσιών.

Το νέο βιοκαύσιμο που αναπτύχθηκε, το FSI.100, εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του CNSL, παρέχοντας μια πράσινη εναλλακτική για τα θαλάσσια καύσιμα. Μετά από εκτενείς δοκιμές κινητήρα, το FSI.100 έλαβε έγκριση για να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε ποσοστό 30% με θαλάσσιο ντίζελ (MGO), δημιουργώντας ένα αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό μείγμα βιοντίζελ.

Η ανάπτυξη αυτή ακολουθεί μια έκθεση της υπηρεσίας ανάλυσης και συμβουλευτικής για καύσιμα πλοίων του Lloyd’s Register (FOBAS). Η συγκεκριμένη έκθεση της FOBAS επισήμανε μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία με την παρουσία του CNSL στα θαλάσσια καύσιμα. Συγκεκριμένα, η παρουσία του συσχετίστηκε με ζημιές σε αντλίες και σε εγχυτήρες καυσίμου στους κινητήρες. Η διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα και κατανόηση των συνεπειών του CNSL στα θαλάσσια καύσιμα.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά