Η InterManager στηρίζει τoν εμβολιασμό των ναυτικών

0

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η InterManager δεσμεύεται στην ανεξάρτητη προσπάθεια συλλογής εμβολίων Covid-19 για την προστασία τουλάχιστον 1,5 εκατ. ναυτικών και για τη διασφάλιση και τη διατήρηση των ανοιχτών διεθνών θαλάσσιων οδών.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της InterManager, Mark O’Neil, αναφέρει πως, αν και οι διε-θνείς οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να οργανώσουν ένα πρόγραμμα εμβολιασμού των ναυτικών, δεν έχουν φέρει εις πέρας την αποστολή τους. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί, η InterManager έλαβε την πρωτοβουλία να συλλέξει, ανε-ξάρτητα, εμβόλια μέσω νόμιμων διαδικασιών, ώστε τα μέλη της να εμβολιάσουν τους ναυ-τικούς τους το συντομότερο δυνατό και να υποστηρίξουν τα υπόλοιπα μέλη της ναυτιλίας.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει τους ναυτικούς ως εργαζομένους της πρώτης γραμ-μής («essential workers»), ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο 58 χώρες έχουν δώσει προτεραιότη-τα στους ναυτικούς, διευκολύνοντας τη μεταφορά τους από και προς τα πλοία. Επιπρόσθε-τα, μεγάλο μέρος των ναυτικών κατάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα προ-γράμματα εμβολιασμών έχουν παραταθεί λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των εμβολίων.

Η InterManager επισημαίνει πως θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να συνεργάζεται στενά με τον IMO και τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς για την εξασφάλιση εμβολίων προς τους ναυτικούς. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. O’Neil: «Οι ναυτικοί χρειάζονται τη βοήθειά μας και, ως διαχειριστές πληρωμάτων και πλοίων, πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές».

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά