Πιλοτική έρευνα του World Maritime University «Ο Covid-19 και οι ναυτικοί»

0

Έρευνα του World Maritime University, στην οποία συμμετείχαν 450 ναυτικοί, 10 διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες και 10 πλοιοκτήτριες ναυτιλιακές εταιρείες την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2020, έφερε στο φως ένα πλήθος νέων συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις του Covid-19 στο εργασιακό περιβάλλον των ναυτικών.

Σχετικά με τις άδειες εξόδου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

· Το 95% των ερωτηθέντων ναυτικών αντιμετώπισαν απαγόρευση άδειας εξόδου από το πλοίο.

· Τα 2/3 των ναυτικών δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν από τις σκάλες του πλοίου, ενώ το 1/3 αποβιβάστηκε μόνο για τη μέτρηση των βυθισμάτων.

· Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο για την υγεία τους, το 75% των ναυτικών αποδέχτηκαν τους περιορισμούς και δεν επιθυμούσαν να βγουν με άδεια εξόδου.
Παρατηρήθηκε πως η παρατεταμένη παραμονή εν πλω χωρίς τη δυνατότητα άδειας εξόδου έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία του 88% των ερωτηθέντων ναυτικών, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται σε πλοία που εκτελούν μακρά ταξίδια χωρίς στάσεις σε λιμένες. Επίσης διαπιστώθηκε πως το 65% των εταιρειών προσέφεραν περισσότερες παροχές ψυχαγωγίας εν πλω, ενώ το 25% δεν έδειξε ενδιαφέρον.

Σχετικά με τις επεκτάσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας:

· Μόνο το 14,5% των ερωτηθέντων ναυτικών επαναπατρίστηκαν εγκαίρως μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας.

· Περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων ήρθαν αντιμέτωποι με την επέκταση των συμβάσεων εργασίας, ενώ το μισό του παραπάνω ποσοστού παρά τη θέλησή τους.

· Το 7,9% των συμβάσεων εργασίας επεκτάθηκαν πέραν της περιόδου των 12 μηνών.

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις λόγω της καθυστέρησης του επαναπατρισμού:

· Το 41% των ερωτηθέντων ναυτικών αποζημιώθηκαν χρηματικά μέσω μπόνους ή βάσει ποσοστού των βασικών ή μεικτών αποδοχών τους, ενώ το 32% των ερωτηθέντων ναυτικών δεν αποζημιώθηκαν.

· Το 75% των ερωτηθεισών εταιρειών ανέφεραν πως αποζημίωσαν τους ναυτικούς λόγω καθυστέρησης του επαναπατρισμού.

Σχετικά με την παροχή ιατρικής βοήθειας και την ετοιμότητα αντιμετώπισης του Covid-19:

· Το 47,8% των ερωτηθέντων δεν αντιμετώπισαν ναυτικό που να νοσεί, ενώ το 15,4% των ερωτηθέντων θεωρούσαν πως οι ναυτικοί είχαν ανεπαρκή πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα στην ξηρά.

· Το μεγαλύτερο ποσοστό (57,9%) των πλοιοκτητών, ναυλωτών, διαχειριστριών εταιρειών θα αποδέχονταν την παράκαμψη του ταξιδιού του πλοίου λόγω της ανάγκης φροντίδας μέλους του πληρώματος εξαιτίας του Covid-19.

Συμπερασματικά, η έρευνα επισημαίνει πως οι άδειες εξόδου αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ψυχική υγεία των ναυτικών και αποτελούν ένα ζήτημα που χρήζει αντιμετώπισης. Η επιβολή επεκτάσεων των συμβάσεων εργασίας στους ναυτικούς παρά τη θέλησή τους αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προϋποθέτει τη λήψη πιο αυστηρών προστατευτικών μέτρων από τις Σημαίες των πλοίων. Η υγεία των ναυτικών είναι ευάλωτη και μπορεί να προστατευτεί περισσότερο με τη σωστή εκπαίδευση των ναυτικών μέσω της STCW, σχετικά με τα δικαιώματά τους από τους κανονισμούς της MLC.

Τέλος, η έρευνα τονίζει πως οι εμπειρίες και τα μαθήματα που έφερε η πανδημία θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρα για την προετοιμασία ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Πηγή: Η παραπάνω έρευνα παρουσιάστηκε στο «International Maritime Health Journal 2020» (Vol. 71, No 4) και μπορείτε να τη μελετήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health