Η αξία των σπόγγων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα

0

Οι σπόγγοι στα θαλάσσια οικοσυστήματα επιτελούν αρκετές λειτουργίες. Κατ’ αρχάς αποτελούν ένα είδος φίλτρου για ρύπους ανθρωπογενούς προέλευσης, ενώ σε δεύτερη φάση έχουν τον ρόλο δεικτών αποτύπωσης των οικολογικών συνθηκών.

Η μόλυνση των ωκεανών σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, κυρίως στην απόρριψη πλαστικών και λυμάτων από βιομηχανίες, και δυστυχώς δεν μένει σε χωρική εξάπλωση, αλλά εισέρχεται και στην αλυσιδωτή σχέση τροφής (food chain), που φτάνει μέχρι τον άνθρωπο. Τα μικροπλαστικά, που βρίσκονται σε πληθώρα στους ωκεανούς, εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, καθώς, λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους (5 mm), είναι δύσκολη η διαχείρισή τους.

Οι μελετητές του γερμανικού πανεπιστημίου Ludwig- Maximilians-Universität στο Μόναχο προκειμένου να εξετάσουν τη χρήση των σπόγγων ως βιοδεικτών, παρατήρησαν δεκαπέντε δείγματα σπόγγων του γένους Demosponges από το νησί Bangka στην Ινδονησία. Χρησιμοποίησαν όργανα παρακολούθησης μικρορύπων, έτσι ώστε να αναπτύξουν τα κατάλληλα μέσα για τη μείωση των επιβλαβών ουσιών στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες εντόπισαν από 90 έως και 600 γρ. επιπλέον μικρορύπων στον ιστό των σπόγγων, που αναλογούν σε 10.000 σωματίδια μικροπλαστικών.

Ως εκ τούτου, καθίστανται φανερά η μεγάλη αξία και ο ρόλος των σπόγγων για την οικολογικότερη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Φωτό: Μπουγίωτης Ευάγγελος/ΑΠΕ-ΜΠΕ