Ένα καινοτόμο project για την παραγωγή και τη χρήση υδρογόνου και αμμωνίας

0

Το έργο Kashiwazaki Clean Hydrogen/Ammonia είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που επιδιώκει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σειρά ενεργειών για την παραγωγή και τη χρήση υδρογόνου και αμμωνίας. Σε πρώτο στάδιο θα γίνεται η παραγωγή υδρογόνου μέσω της επεξεργασίας φυσικού αερίου. Το επόμενο βήμα θα είναι η μετατροπή του παραγόμενου υδρογόνου σε αμμωνία. Επίσης, το έργο θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα.

Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία HiPACT (High Pressure Acid-Gas Capture Technology), ανεπτυγμένη από την JPG Corporation και την BASF SE. Η JPG Corporation έχει λάβει τη σύμβαση EPCC για την κατασκευή των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του έργου: προεπεξεργασία φυσικού αερίου, παραγωγή υδρογόνου, συλλογή και έγχυση άνθρακα, αποθήκευση και μεταφορά αμμωνίας.

Η Expro, ως πάροχος υπηρεσιών στην ενέργεια και με δεκαετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά αυτό το έργο, αναλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο. Η ετήσια σύμβαση της εταιρείας με το έργο αποσκοπεί στην τοποθέτηση σωλήνων σε πηγές διαφορετικού σκοπού, παραγωγής, αποθήκευσης και παρακολούθησης παραμέτρων υπεδάφους.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Αύγουστο του 2025, ενώ στόχος του είναι η παραγωγή 700 τόνων υδρογόνου από το φυσικό αέριο τοπικής παραγωγής.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά