Ο Covid-19 τεστάρει (και) την ψυχική υγεία των ναυτικών

0

Η επιδημία που έχει προκληθεί από τον Covid-19 έχει αποτελέσει πλήγμα με πολυεπίπεδες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τα προβλήματα υγείας, η υψηλή μεταδοτικότητά του έχει προκαλέσει προβλήματα στη βιομηχανική παραγωγή και, φυσικά, στις μεταφορές.

Σύμφωνα με το Standard P&I Club, οι αυστηρότεροι ή/και αυξημένοι έλεγχοι στα διάφορα λιμάνια ή η ύπαρξη κρούσματος κορονοϊού είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και να επηρεαστούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επάνω στα πλοία. Σε ορισμένα λιμάνια, οι αλλαγές του πληρώματος είναι εξαιρετικά δύσκολες ή απαγορεύονται. Επιπλέον, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος, η επιβολή καραντίνας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα πληρώματα.

Οι ναυτικοί λοιπόν θα πρέπει να είναι ενήμεροι όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν οι υπάρχουσες συνθήκες στην ψυχική και σωματική υγεία τους. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να επιδιώκεται η κοινωνικοποίηση πάνω στο πλοίο και να αποφεύγεται η απομόνωση για τα μέλη πληρώματος βέβαια που δεν έχουν προσβληθεί, καθώς όσα βρίσκονται θετικά στον ιό υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς.

Συμπερασματικά, για οποιοδήποτε πρόβλημα εν πλω θα πρέπει πάντα να ενθαρρύνεται η αναζήτηση βοήθειας.