Ναυτικοί και κόπωση: Αίτια και μέτρα πρόληψης

0

Όπως είναι ευρέως γνωστό, και όχι μόνο στους ναυτικούς, το ναυτικό επάγγελμα θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα. Η φύση της δουλειάς, οι πολλές ώρες εργασίας αλλά και το συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόγραμμα το καθιστούν ακόμα δυσκολότερο.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα, με το οποίο έχουν ασχοληθεί διεθνώς πολλές υπηρεσίες και οργανισμοί, είναι αυτό της κόπωσης των ναυτικών. Η μη επαρκής ξεκούραση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τη σωματική ικανότητα κάποιου όσο και την πνευματική του διαύγεια, κάτι το οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λάθος. Τέτοια λάθη ενδέχεται τελικά να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όχι μόνο του ναυτικού που έκανε το λάθος, αλλά και ολόκληρου του πληρώματος.

Τα αίτια της κόπωσης των ναυτικών είναι πολλά και πολυδιάστατα. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την έλλειψη ύπνου, το περιβάλλον του πλοίου (θόρυβος, ναυτία), το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον εργασίας, το στρες και τη γενικότερη ψυχική πίεση. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών είναι η σωστή ενημέρωση τόσο των ναυτικών όσο και των εταιρειών, η κατανόηση των αιτιών και η λήψη μέτρων για τη μείωση του ρίσκου που προκύπτει από την κόπωση.

Γι’ αυτόν τον λόγο η Αυστραλιανή Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (AMSA) εξέδωσε πρόσφατα τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της σχετικά με την κόπωση των ναυτικών, που αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τα νέα guidelines είναι βασισμένα στις οδηγίες του IMO για την κόπωση και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα αίτια και τις συνέπειες της κόπωσης και τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και την υγεία των ναυτικών.

Μπορείτε να βρείτε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές αναλυτικά, εδώ.

Φωτό: Pexels/Pixabay

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά