Νέο ναυτιλιακό σεμινάριο για τις χρονοναυλώσεις

0

Η Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (Hellenic Shipbrokers Association – HSA) διοργανώνει νέο επιμορφωτικό σεμινάριο πρακτικής της εκπαιδευτικής περιόδου, 2017- 2018, με θέμα «Most Important Time Charter Terms».

Εισηγητής θα είναι το μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης, Γ. Tσούδης.

Η διάρκειά του θα είναι συνολικά 9 διδακτικές ώρες.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι ως εξής:
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 6-9 μ.μ.
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 6-9 μ.μ.
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 6-9 μ.μ.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η μετάδοση της πρακτικής εμπειρίας και των γνώσεων των ναυτιλιακών παραγόντων προς τους μελλοντικούς μεσίτες ναυλώσεων και αγοραπωλησιών πλοίων, με τελικό στόχο την άνοδο του επιπέδου της ναυτιλιακής αγοράς.

Φωτο: Queensway Navigation