Ναυτική Μετεωρολογία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

0

Την Τρίτη 26, την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, θα διεξαχθεί το Webinar Modern Marine Meteorology. Το μοναδικό webinar ναυτικής μετεωρολογίας αποκλειστικά για ναυτικούς, που συνδέει τον παραδοσιακό τρόπο μετεωρολογικής ενημέρωσης στο πλοίο (facsimile) με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές που βασίζονται στα ψηφιακά δεδομένα καιρού (grib files). Χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες από τον δικό τους χώρο, δεν παρακολουθούν απλά μία διάλεξη αλλά μετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το webinar ακολουθεί τη διάρθρωση του δια ζώσης σεμιναρίου. Έτσι, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν όχι μόνο να κατανοούν τους χάρτες καιρού που λαμβάνουν στο πλοίο αλλά και να συνδυάζουν αυτή την πληροφορία με οποιαδήποτε σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο καιρικών προγνώσεων. Επίσης, μαθαίνουν τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη μείωση των εκπομπών και πως αυτοί συνδέονται με το weather routing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο πατήστε εδώ και για εγγραφές εδώ.

Το Webinar απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε δόκιμους ναυτικούς, ανεξαρτήτως βαθμού αλλά και σε skippers που κάνουν ωκεανοπλοΐα. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε webinar είναι τα 15 άτομα.

Η 1η και 2η μέρα του webinar είναι αφιερωμένη στον τρόπο ανάγνωσης των χαρτών επιφανείας (facsimile) και των κυματικών χαρτών. Μέσα από πλήθος παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν όχι μόνο να διαβάζουν τους χάρτες αλλά και τον τρόπο να δουλεύουν με αυτούς, αποφεύγοντας έτσι τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και σχεδιάζοντας την πορεία τους με ασφάλεια και σιγουριά. Επίσης, μαθαίνουν για ποιο λόγο, πρέπει πάντα να διαβάζουν εν πλω το facsimile, ακόμα και εάν διαθέτουν προγράμματα καιρικής πλοήγησης. Αναλύονται επίσης και ο σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί με έμφαση στον CII.

Η 3η μέρα είναι αφιερωμένη στις σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν για να λαμβάνονται όλες οι επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι μέσω e-mail. Έτσι αναλύονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι με τις οποίες ο καπετάνιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πρόγνωση του καιρού, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν είναι, χωρίς να εξαρτάται από το facsimile ή το γραφείο. Παράλληλα, εξηγείται και η χρησιμότητα των Grib Files ενώ δίδονται και δωρεάν εφαρμογές καιρού. Κατά τη διάρκεια της 2ης μέρας οι συμμετέχοντες δουλεύουν με το laptop τους.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200€. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), βιντεομαθήματα και ηλεκτρονική βεβαίωση συμμετοχής.