Νέοι ορίζοντες για τη ναυτιλία στην Αρκτική

0

του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Η Αρκτική αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια στόχο, τόσο για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της, όσο και τη διέλευση των περασμάτων από πλοία ειδικής κατασκευής μειώνοντας την απόσταση Ευρώπης Άπω Ανατολής, αλλά η αγριότητα των συνθηκών της Αρκτικής για τον άνθρωπο πάντα αποτελούσε εμπόδιο. Όμως το εμπόδιο των συνθηκών της Αρκτικής αδιαμφισβήτητα εξομαλύνθηκε από τους νηογνώμονες και τους ναυτικούς ασφαλιστές.

Οι ασφαλιστές θαλάσσιων μεταφορών αξιολόγησαν τους κινδύνους και διαμόρφωσαν το πλαίσιο με το οποίο θα καλύψουν τις εταιρίες που θα επιχειρήσουν, επιτρέποντας στον φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου να καταβάλει ένα ορισμένο ποσό σε ασφάλιστρο, ποσοτικοποιώντας έτσι τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει εντός δώδεκα μηνών. Οι νηογνώμονες από την πλευρά τους διαμόρφωσαν τους τεχνικούς κανόνες για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία πλοίων με στόχο την ασφαλή λειτουργία των πλοίων στις δύσκολες συνθήκες της Αρκτικής.

Αυτό επηρέασε τις αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση των επιχειρήσεων της Αρκτικής εντός ορισμένου πλαισίου κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι έχουν εξουδετερωθεί παντελώς. Στο παρελθόν έχουν συμβεί δυσάρεστα περιστατικά, χωρίς όμως απώλειες ανθρώπινων ζωών ή περιβαλλοντικές καταστροφές που σε ένα βιότοπο όπως αυτός της Αρκτικής θα ήταν ολέθριες.

Η πιθανότητα μπορεί να μειώθηκε σημαντικά με την εκπόνηση σχεδίου πλού σύμφωνα με τον Πολικό Κώδικα (Polar Code) του ΙΜΟ, αλλά με την αύξηση των πλόων στην Αρκτική αυξάνεται και η πιθανότητα ενός δυσάρεστου περιστατικού. Η αύξηση της δραστηριότητας στην Αρκτική, όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η διέλευση των περασμάτων μειώνοντας την απόσταση στις μεγάλες εμπορικές διαδρομές και ο τουρισμός, σημείωσαν σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά τη χρήση της διαδρομής κατά μήκος της Βόρειας Θάλασσας, η χρήση ενός συστήματος νηοπομπής (convoy) και η παροχή δωρεάν υπηρεσιών διάσωσης από τον στόλο συνοδείας της Rosatomflot είναι ουσιώδους σημασίας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει σχεδόν καμία υποδομή διάσωσης διαθέσιμη κοντά και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα μέσα είναι εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες.

Τέλος όλοι οι φορείς θεσμικοί, οικονομικοί και τεχνικοί καταβάλουν προσπάθειες να διευκολύνουν τους πλοιοκτήτες να επιχειρήσουν στην Αρκτική, με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, εντούτοις χρειάζεται και η στήριξη της δραστηριότητας από τις πολιτικές των κρατών της Αρκτικής.

Απόσπασμα από τo άρθρο, με τίτλο «Ναυτική ασφάλεια και νηογνώμονες στην ασφάλεια της εκμετάλλευσης της Αρκτικής», του Καπτ. Γ. Γεωργούλη, Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2017, σ. 35

Φωτο: ΑΠΕ- ΜΠΕ