Καινοτόμο βήμα στην κρουαζιέρα με επίκεντρο τα μικροπλαστικά στα ύδατα

0

Η Marella Cruises, σε συνεργασία με την Cleaner Seas Group, πρωτοπορεί στον τομέα της ναυτιλίας με την εκκίνηση μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας εγκατάστασης φίλτρων μικροπλαστικών στο πλοίο «Marella Explorer». Αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο οργανισμών για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο της δοκιμαστικής περιόδου έξι μηνών, τοποθετήθηκαν δύο φίλτρα INDIKON στο σύστημα πλυντηρίων του πληρώματος για να συλλέγουν μικροπλαστικά από τα λύματα.

Τα φίλτρα μικροπλαστικών, κατασκευασμένα από την Cleaner Seas Group, προσαρμόζονται εύκολα στα υφιστάμενα πλυντήρια. Κύριος στόχος τους είναι να καθαρίζουν τα λύματα που παράγονται κατά το πλύσιμο ρούχων, απομακρύνοντας τα μικροπλαστικά που μπορεί να περιέχονται σε αυτά. Αυτή η διαδικασία θα παρακολουθείται από το Πανεπιστήμιο του Surrey, με σκοπό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των φίλτρων και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή τους στη ναυτιλία.

Η εταιρεία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση των φίλτρων INDIKON στον στόλο της. Η εφαρμογή των φίλτρων στο «Marella Explorer» είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του μεγάλου όγκου λυμάτων που παράγεται και των πιθανών συνεπειών για το περιβάλλον αν δεν γίνει σωστή διαχείριση.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά