Χρηματοδότηση πράσινης ναυτιλίας: Το βήμα της Νορβηγίας στα bulk carriers

0

Η νορβηγική κρατική εταιρεία Enova, σε μια σημαντική κίνηση προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, απένειμε χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. νορβηγικών κορονών στη Maris Fiducia Norway AS, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υδρογόνο στα Πλοία». Στόχος είναι η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία πέντε bulk carriers κατανάλωσης πράσινου υδρογόνου, με τις εταιρείες HAV Hydrogen και Norwegian Hydrogen ως υπεργολάβους.

Τα πλοία, χωρητικότητας 6.000 dwt, έχουν σχεδιαστεί από τον Ολλανδό σχεδιαστή πλοίων Ankerbeer, με έμφαση στην αποδοτικότητα και στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Το κινητήριο σύστημα θα συνδυάζει έναν κινητήρα διπλού καυσίμου με υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου για τη βοηθητική ισχύ. Αυτό το πρωτότυπο σύστημα πρόωσης εμπλουτίζεται με την καινοτόμο τεχνολογική λύση Zero Emission Pod – ZEPOD από την HAV Hydrogen, που περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της ενέργειας από το υδρογόνο. Κάθε μονάδα ZEPOD είναι ικανή να παράγει συνολική ισχύ 400 kW, ενώ μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1 MW, επιτρέποντας την πλήρη αυτονομία των πλοίων χωρίς εκπομπές ρύπων.

Ο προμηθευτής και διανομέας υδρογόνου, η Norwegian Hydrogen, θα εγγυηθεί τη συνεχή παροχή πράσινου υδρογόνου για τα πλοία, εξασφαλίζοντας την επιτυχή και διαρκή λειτουργία τους στο πλαίσιο των νέων περιβαλλοντικών προτύπων. Αυτή η πρωτοβουλία της Enova υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων, τεχνολογικών εταιρειών και προμηθευτών ενέργειας για την επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης ναυτιλίας.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά