Ενεργειακή αποδοτικότητα πλοίων: Το καινοτόμο σύστημα λίπανσης γάστρας με αέρα

0

Η τεχνολογία λίπανσης της γάστρας με αέρα αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους τρόπους μείωσης της αντίστασης τριβής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική εταιρεία στα ναυτιλιακά προηγμένα συστήματα Alfa Laval υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum Of Understanding – MoU) με το μεγάλο κορεατικό ναυπηγείο K Shipbuilding (KSB) για συνεργασία σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος Alfa Laval OceanGlide Lubricating System σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια που θα ναυπηγηθούν από την KSB, μεγέθους MR και LR1.

Μέσω αυτής της επιχειρηματικής συμφωνίας, η KSB επιδιώκει να αξιοποιήσει τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος OceanGlide για να επιτύχει τον στόχο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας την αντίσταση τριβής του πλοίου κατά το ταξίδι, ειδικά στην ανοικτή θάλασσα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία λίπανσης της γάστρας με αέρα.

Το Alfa Laval OceanGlide είναι μια λύση λίπανσης της γάστρας με αέρα, χρησιμοποιώντας την ειδική τεχνολογία ρευστότητας (Fluidic). Αυτή η τεχνολογία ρευστότητας δημιουργεί εξαιρετικά βελτιωμένα τμήματα ροής αέρα στη γάστρα του πλοίου. Κάθε τμήμα έχει μια ανεξάρτητη ζώνη, που παράγει ένα ελεγχόμενο στρώμα αέρα. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση, μέγιστη κάλυψη και μειωμένη ισχύ συμπιεστή. Η υψηλή απόδοση του συστήματος στον έλεγχο της ροής αέρα όχι μόνο εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό στρώμα αέρα με λιγότερους συμπιεστές, αλλά παρέχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα της βολικής τοποθέτησής τους οπουδήποτε στο πλοίο. Η αποδεδειγμένη αυτή μείωση της τριβής σημαίνει λιγότερη ισχύ πρόωσης που απαιτείται για την επίτευξη της ίδιας ταχύτητας και συνεπώς χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μείωση του κόστους καυσίμου και μειωμένες εκπομπές CO₂ στην ατμόσφαιρα. Αν στα παραπάνω συμπεριληφθεί και η μείωση του θαλάσσιου θορύβου, το OceanGlide δείχνει σαν ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη ναυτιλία.

Η εγκατάσταση του OceanGlide είναι εύκολη σε οποιοδήποτε πλοίο, νεότευκτο ή υπάρχον. Δεν υφίσταται η ανάγκη τοποθέτησης επιστομίων θαλάσσης, δεν υπάρχουν απαιτήσεις τοποθέτησης συμπιεστή/-ών, παρά μόνο ελάχιστες παρεμβάσεις στο εξωτερικό περίβλημα του πλοίου. Όλα τα πλοία μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση της οπισθέλκουσας κατά 50-75%, που σημαίνει αποδεδειγμένη εξοικονόμηση ισχύος πρόωσης έως και 12%. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO₂ και σημαντικό αντίκτυπο στα EEDI, EEXI και CII.
Η KSB πιστεύει ότι το OceanGlide είναι μια καινοτόμος λύση που θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας του πλοίου, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια στον τομέα της ναυπήγησης ανταγωνιστικών πλοίων.

Συνοψίζοντας, το παραπάνω σύστημα φιλοδοξεί να μειώσει κατά 12% την ενεργειακή απόδοση του πλοίου με σχετικά μικρό κόστος εφαρμογής ειδικά για τα νέα πλοία. Επίσης ευαγγελίζεται την εγκατάσταση του συστήματος και σε υπάρχοντα πλοία, χωρίς όμως να αναφέρει κόστος εγκατάστασης. Ένα άλλο ερώτημα υπάρχει στο αν το σύστημα έχει την ίδια απόδοση σε κατάσταση θαλασσοταραχής ή/και αποθαλασσίας, όταν δηλαδή η θάλασσα δεν είναι επίπεδη κάτω από τη γάστρα.

Παρά την έλλειψη αποτελεσμάτων στην πράξη (σε υπερπόντιο ταξίδι) για να επαληθευτεί η απόδοση του παραπάνω συστήματος, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία και μπορεί πράγματι να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου/-ων που αφορούν την απανθρακοποίηση.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Απριλίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Μπορείτε να αποκτήσετε το Τεύχος Απριλίου πατώντας εδώ.