Εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα: Τα τρία απαραίτητα βήματα

0

Η υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία είναι απαραίτητη τόσο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης του κλάδου όσο και για την επίτευξη εκείνων που έχουν τεθεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Σε πρόσφατη έκθεσή της η Wärtsilä εστιάζει στα απαραίτητα βήματα που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου οι στόχοι του κλάδου με ορίζοντα το 2050 να επιτευχθούν. Στην έκθεση, με τίτλο «Sustainable fuels for shipping by 2050 – the 3 key elements of success», υπογραμμίζεται ότι η αποφασιστική πολιτική βούληση, η συνεργασία μελών της βιομηχανίας αλλά και ο «προσωπικός ζήλος» των εταιρειών είναι σημαντικά συστατικά για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Το «βάρος» στους νομοθέτες

Στην έκθεσή της, η Wärtsilä δίνει έμφαση στα επόμενα βήματα των νομοθετών και υπογραμμίζει τα εξής:

  1. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα μονοπάτι απανθρακοποίησης το οποίο θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και το οποίο θα έχει σαφώς στόχο τη μείωση του άνθρακα από την ενεργειακή εξίσωση της ναυτιλίας με γνώμονα τους στόχους του ΙΜΟ. Έτσι, θα υπάρξει ένα συνεπές χρονοδιάγραμμα επενδύσεων, που θα δώσει ξεκάθαρα μηνύματα στους παραγωγούς και στους παρόχους καυσίμων προκειμένου να επιταχύνουν την παραγωγή τους.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταστούν τα εναλλακτικά καύσιμα ανταγωνιστικά. Συνεπώς, χρειάζεται ένα παγκόσμιο σύστημα κοστολόγησης άνθρακα που θα δώσει ώθηση στη μείωση της διαφοράς στο κόστος ορυκτών καυσίμων και εναλλακτικών.
  3. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν με επίκεντρο την καινοτομία και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Τα βήματα για τη βιομηχανία

Παράλληλα, η Wärtsilä προτάσσει τρεις τομείς συνεργασίας για τις εταιρείες του κλάδου που θα αποφέρουν οφέλη για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης:

  1. Η πρώτη πρόταση αφορά συνεργατικές παραγγελίες καυσίμων. Μια τέτοια κίνηση θα προσέφερε οφέλη οικονομιών κλίμακας, μειώνοντας το κόστος των καυσίμων αλλά και το κόστος μεταφοράς τους.
  2. Η συνεργασία με άλλους κλάδους, όπως ενδεικτικά των αερομεταφορών, μπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση ενός πλαισίου για τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσουν τις ανάγκες της κάθε βιομηχανίας και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους.
  3. Ο διαμοιρασμός δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις εταιρείες μικρότερου μεγέθους.

Τι μπορεί να κάνει κάθε εταιρεία ξεχωριστά

Βάσει της έκθεσης της Wärtsilä, κάθε εταιρεία μπορεί να προετοιμαστεί για το μέλλον, εστιαζόμενη στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις επενδύσεις σε πλοία διπλού καυσίμου.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά