Κινητήρες υδρογόνου: Η καινοτομία, μονόδρομος για τις ιαπωνικές φιλοδοξίες

0

Η Yanmar Power Technology (YPT) εκκινεί δυναμικά το 2024 με στόχο την ανάπτυξη κινητήρων με κύριο καύσιμο το υδρογόνο.

Σε πρώτο στάδιο η YPT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξακύλινδρου κινητήρα υδρογόνου που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα για την ανάφλεξη. Ωστόσο, τελικός στόχος της YPT είναι να αναπτύξει μια απολύτως καθαρή από ρύπους λύση. Έτσι στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή κινητήρων που λειτουργούν αποκλειστικά με υδρογόνο για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας. Δηλαδή χωρίς την παρουσία βιοκαυσίμων ή άλλων καυσίμων που βοηθούν την ανάφλεξη του υδρογόνου.  Οι δοκιμές και των δύο ειδών κινητήρων προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2026.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των κινητήρων υδρογόνου, η εταιρεία εργάζεται στην ανάπτυξη ενός σκάφους με ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης που θα τροφοδοτείται από ένα υβριδικό σύστημα γεννητριών υδρογόνου και μπαταριών. Η καινοτομία στο σχέδιο αυτό είναι η ενσωμάτωση ενός συστήματος παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο στο ανώτερο κατάστρωμα του πλοίου. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή αυτού του συστήματος έχει αναλάβει η UyenoTransTech.

Φωτό: Yanmar Power Technology

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά