Απομακρυσμένος Έλεγχος Πλοίων: Προς τη δημιουργία ενός κέντρου απομακρυσμένης λειτουργίας

0

Του Νίκου Βεργούνη

Η νοτιοκορεατική ναυπηγική εταιρεία Samsung Heavy Industries (SHI) και ο νηογνώμονας DNV συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός κέντρου απομακρυσμένης λειτουργίας (ROC), που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτόνομων πλοίων (MASS) σε πραγματικό χρόνο, προωθώντας την καινοτομία και επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών.

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και πλατφόρμες κυβερνοασφάλειας, οι δύο εταίροι σκοπεύουν να αναπτύξουν ένα κέντρο απομακρυσμένου ελέγχου το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των αυτόνομων πλοίων. Παράλληλα, η εν λόγω σύμπραξη αναμένεται να διερευνήσει και τις δυνατότητες ανάπτυξης τεχνολογιών απομακρυσμένης βοήθειας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των λειτουργιών των αυτόνομων πλοίων, με τον DNV να αναλαμβάνει την πιστοποίηση των υπό ανάπτυξη τεχνολογιών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Πριν από λίγους μήνες, η SHI πραγματοποίησε δοκιμή ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης το οποίο εγκαταστάθηκε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 15.000 TEUs, την πρώτη στο είδος της δοκιμή που πραγματοποιείται παγκοσμίως.

Η νέα πρωτοβουλία των DNV και SHI σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των κέντρων απομακρυσμένης λειτουργίας αυτόνομων πλοίων, η οποία υποστηρίζεται από το κοινό όραμα των δύο εταίρων για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η ευρύτερη υιοθέτηση αποδοτικών και ασφαλών αυτόνομων πλοίων.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Νοεμβρίου 2023 των Ναυτικών Χρονικών. 

Το Τεύχος Νοεμβρίου 2023, μπορείτε να το βρείτε εδώ.