Πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι, ένα βήμα προς την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών

0

Οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι ανοίγουν τον δρόμο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών. Συνδέουν λιμάνια που διαθέτουν υποδομές καυσίμων μηδενικών εκπομπών και παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες ως μέσο επιτάχυνσης της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Τι είναι ένας πράσινος ναυτιλιακός διάδρομος;

Ένας πράσινος ναυτιλιακός διάδρομος αποτελεί μια διαδρομή η οποία συνδέει λιμάνια που υποστηρίζουν λύσεις μηδενικών εκπομπών. Οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι προϋποθέτουν οικονομικές συνθήκες, πολιτικές συνθήκες και συνθήκες εφοδιαστικής οι οποίες θα είναι ευνοϊκές για τις μηδενικές εκπομπές ρύπων στη ναυτιλία, τη μείωση των κινδύνων και τη δημιουργία κινήτρων για όσους πρώτοι υιοθετήσουν τη χρήση καθαρών καυσίμων.

Ακολουθούν πέντε πληροφορίες για τους πράσινους διαδρόμους στη ναυτιλία:

 1. Τα καύσιμα μηδενικών εκπομπών θα είναι άμεσα διαθέσιμα κατά μήκος της διαδρομής

Προπάντων, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων πρέπει να είναι σίγουροι ότι καθαρά καύσιμα θα είναι διαθέσιμα στις διαδρομές που ακολουθούν τα πλοία τους. Η βιομηχανία της κρουαζιέρας είναι ήδη πρωτοπόρος και έχει προβάδισμα όσον αφορά τη βιώσιμη ενέργεια, με το 35% της χωρητικότητας παγκοσμίως να διαθέτει συστήματα παροχής ενέργειας από τη στεριά.

Οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι θα προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές καυσίμων, δημιουργώντας έτσι ένα οικοσύστημα παραγωγών και καταναλωτών. Οι ευέλικτοι κινητήρες καυσίμου είναι ήδη διαθέσιμοι και η μετάβαση σε πιο πράσινα καύσιμα μπορεί να είναι μια σταδιακή διαδικασία.

Οι προμηθευτές καυσίμων θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των πράσινων διαδρόμων, καθώς η επιλογή της ναυτιλιακής διαδρομής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα εξασφάλισης αξιόπιστης προμήθειας ενός συγκεκριμένου καυσίμου. Με την ελπίδα ότι οι προμηθευτές καυσίμων θα παράγουν καύσιμα τα οποία θα είναι εξασφαλισμένα για κάθε διάδρομο, η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει την ποσότητα καυσίμων που θα διατίθεται στους διαχειριστές πλοίων σε αυτές τις διαδρομές.

2. Η συνεργασία θα έχει κεντρικό ρόλο στους πράσινους ναυτιλιακούς διαδρόμους

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των πράσινων ναυτιλιακών διαδρόμων, κυβερνήσεις, πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, εταιρείες τεχνολογίας και διανομείς καυσίμων πρέπει να συστήσουν ένα οικοσύστημα. Η δημιουργία ενός τέτοιου οικοσυστήματος απαιτεί προσεκτικό συντονισμό, όμως τα οφέλη για όλους τους εμπλεκομένους θα είναι μεγάλα. Η συνεργασία θα βοηθήσει να αποφευχθούν διλήμματα όπως π.χ. εάν οι πλοιοκτήτες ή οι ιδιοκτήτες υποδομών θα πρέπει να επενδύσουν στα μελλοντικά καύσιμα πρώτοι.

Οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι θα πρέπει να αποτελούν εξ ορισμού συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να συνεργαστούν για να θεσπίσουν κανονισμούς και κίνητρα που θα στηρίζουν και θα ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές δραστηριότητες μηδενικών εκπομπών.

3. Διαφορετικοί πράσινοι διάδρομοι θα υποστηρίζουν διαφορετικά καύσιμα

Οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση, καθώς εστιάζουν στις διαδρομές και όχι στα ίδια τα καύσιμα. Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, η επιλογή καυσίμου γίνεται ξεκάθαρη: για παράδειγμα, η αμμωνία θα είναι η βέλτιστη επιλογή σε ορισμένες διαδρομές, ενώ η μεθανόλη σε κάποιες άλλες.

4. Τα καύσιμα στους πράσινους διαδρόμους μπορεί να είναι επιδοτούμενα

Αναπόφευκτα, τα μελλοντικά καύσιμα θα είναι πιο ακριβά από τις τρέχουσες επιλογές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Οι κυβερνήσεις μπορούν να μετριάσουν αυτό το ζήτημα επιδοτώντας τα μελλοντικά καύσιμα στα πρώτα στάδια των πράσινων διαδρόμων, ώστε να ενθαρρύνουν τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων προς την υιοθέτησή τους.

Η ΕΕ θα συμπεριλαμβάνει τη ναυτιλία στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) της από το 2024. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν προσφέρουν πραγματικές δυνατότητες επιτάχυνσης της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας μέσω επενδύσεων στους πράσινους διαδρόμους και επιδοτήσεις στα μελλοντικά καύσιμα.

5. Περιφερειακές πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη

Ενώ οι πράσινοι ναυτιλιακοί διάδρομοι πλήρους κλίμακας δεν αποτελούν επί του παρόντος πραγματικότητα, υπάρχουν πρωτοβουλίες που ανοίγουν τον δρόμο για ένα πιο καθαρό και πράσινο μέλλον για τη ναυτιλία. Μία από αυτές είναι η πρωτοβουλία ZEEDS, η οποία προτείνει περιφερειακές αλυσίδες κόμβων καθαρής ενέργειας για τον εφοδιασμό των πλοίων με καύσιμα. Αυτοί οι ενεργειακοί κόμβοι λειτουργούν ως θεμέλιοι λίθοι για τους πράσινους διαδρόμους. Η πρωτοβουλία ZEEDS είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Wärtsilä και πέντε άλλων εταιρειών.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της πρωτοβουλίας ZEEDS είναι το έργο για την ανάπτυξη του πρώτου παγκοσμίως εμπορικά βιώσιμου οικοσυστήματος πράσινης αμμωνίας στη Νορβηγία. Στο έργο αυτό, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε πράσινη αμμωνία.

Η αμμωνία θα παράγεται στο Berlevåg, στα βόρεια της χώρας, και θα τροφοδοτεί πλοία που θα ταξιδεύουν στις νορβηγικές ακτές και στην Αρκτική. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παραγωγή ενέργειας εκτός δικτύου στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ.

Πηγή: Wärtsilä