Ολίσθηση Μεθανίου: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το φαινόμενο που προβληματίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία

0

Της MAN Energy Solutions

Η ολίσθηση του μεθανίου είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο αέριο μεθάνιο διαφεύγει στην ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, μεταφοράς ή και χρήσης του. Καθώς τελευταία έχει αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση του μεθανίου ως ένα πράσινο καύσιμο που μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση, έχουν ενταθεί παράλληλα και οι προσπάθειες σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου ολίσθησης του μεθανίου, καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες εκπεμπόμενου μεθανίου μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη περιβαλλοντική ανησυχία δεδομένου ότι το μεθάνιο αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Η κατανάλωση καυσίμων όπως το LNG και το συνθετικό φυσικό αέριο έχει τη δυνατότητα να μειώσει ριζικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τη χρήση συμβατικού πετρελαίου, ενώ για το ναυτιλιακό κλάδο τα εν λόγω καύσιμα αποτελούν σημαντικές λύσεις γεφύρωσης μεταξύ των σημερινών καυσίμων και των καυσίμων του μέλλοντος. Προκειμένου όμως το μεθάνιο να λειτουργήσει ως ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον καύσιμο σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές πετρελαίου, πρέπει το φαινόμενο ολίσθησης μεθανίου να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, καθώς η συμβολή του μεθανίου στο φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι 28 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (σε χρονικό διάστημα 100 ετών).

Η ΜΑΝ ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό με την ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου ολίσθησης του μεθανίου, έχοντας αναπτύξει διάφορες λύσεις που αφορούν διαφορετικούς τύπους κινητήρων. Για τους δίχρονους κινητήρες κατανάλωσης αερίου καυσίμου, η εταιρεία χρησιμοποιεί μια διαδικασία άμεσης έγχυσης αερίου καυσίμου, όπου αντί το καύσιμο να αναμιγνύεται με αέρα πριν εισέλθει στον θάλαμο καύσης, εγχέεται απευθείας. Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει τη διαφυγή μιας εξαιρετικά μικρής ποσότητας μεθανίου, μεταξύ 0,2 και 0,3 g/kWh. Όσον αφορά τους τετράχρονους κινητήρες κατανάλωσης LNG, η MAN εργάζεται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 πάνω στην αντιμετώπιση του φαινομένου ολίσθησης μεθανίου, έχοντας ήδη καταφέρει να μειώσει κατά το ήμισυ το φαινόμενο σε επίπεδα όπου η συνδυαστική συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου των εκπομπών CO2 και CH4 των κινητήρων της είναι σήμερα σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη επίδραση των εκπομπών κινητήρων κατανάλωσης ντίζελ.

Τέλος, η ΜΑΝ αναζητά και άλλους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου ολίσθησης μεθανίου, ανάμεσα στους οποίους είναι η βελτίωση του σχεδιασμού των κινητήρων της και  η χρήση συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων. Οι λύσεις μετεπεξεργασίας καυσαερίων, και ειδικότερα οι καταλύτες οξείδωσης αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, καθώς επιτρέπουν τη μείωση του φαινομένου ολίσθησης μεθανίου κατά περίπου 70%. Οι καταλύτες οξείδωσης χρησιμοποιούνται ήδη σε μια πληθώρα άλλων βιομηχανιών για την απομάκρυνση των υδρογονανθράκων από τα καυσαέρια, με τη ΜΑΝ να σχεδιάζει την πρώτη πιλοτική εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε πλοίο μέσα στο 2023.

Πηγή: MAN