ICS: Νέος πρακτικός οδηγός Ναυτικού Δικαίου για Πλοιάρχους Ε.Ν.

0

Το International Chamber of Shipping (ICS) παρουσίασε την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023, την πρώτη έκδοση του Πρακτικού Οδηγού Ναυτικού Δικαίου για Πλοιάρχους, ως ένα απλό και πρακτικό νομικό εγχειρίδιο, ώστε να βοηθήσει τους ναυτικούς με περιστατικά στη θάλασσα.

Ο οδηγός, που συντάχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Πλοιάρχων (IFSMA), έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τους πλοιάρχους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν συνήθη νομικά ζητήματα εν πλω. Ο οδηγός βοηθά τους πλοιάρχους Εμπορικού Ναυτικού να κατανοήσουν πώς να διαχειρίζονται τους νομικούς κινδύνους, ενώ τους παρέχει πρακτική νομική καθοδήγηση για να προστατεύουν τα συμφέροντα των ίδιων, των πλοιοκτητών και των άλλων μελών του πληρώματος.

Ο λεπτομερής και πρακτικός οδηγός γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης ζωντανεύοντας θεωρητικές -αλλά πραγματοποιήσιμες- καταστάσεις που δύνανται να λάβουν χώρα τόσο σε λιμένες όσο και εν πλω, βοηθώντας έτσι τους πλοιάρχους να ξεπεράσουν τα συνήθη νομικά ζητήματα και τις παγίδες που τα συνοδεύουν.

Ο Guy Platten, Γενικός Γραμματέας του ICS, σχολίασε: «Οι  σημερινές συνθήκες λειτουργίας της ναυτιλίας μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς και αυτός ο ολοκληρωμένος οδηγός είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των ναυτικών που αντιμετωπίζουν περιστατικά στη θάλασσα. Αυτή η πρώτη έκδοση που απευθύνεται ειδικά σε ναυτικούς είναι απαραίτητο ανάγνωσμα όχι μόνο για τους έμπειρους πλοιάρχους που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και για τους πλοιάρχους που ξεκινούν το πρώτο τους ταξίδι, αφού θα επωφεληθούν από την καθοδήγηση στην πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η στενή συνεργασία με την IFSMA για τον οδηγό αυτό ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός καλύπτει τα βασικά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι πλοίαρχοι σήμερα και παρέχει ολοκληρωμένη καθοδήγηση με τρόπο εύπεπτο».

Ο Πρακτικός οδηγός Ναυτικού Δικαίου για Πλοιάρχους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: Κάθε κεφάλαιο θα βοηθήσει τους πλοιάρχους να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των δικαιωμάτων, των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους, από την έναρξη έως τη λήξη ενός ταξιδιού. Καλύπτει τις νομικές ευθύνες σε τομείς όπως οι εμπορικές ευθύνες για τη μεταφορά φορτίου, καθώς και η αντιμετώπιση εγκλημάτων επί του πλοίου και η τοπική επιβολή του νόμου. Ο οδηγός εξηγεί επίσης τις διεθνείς συμβάσεις.

Ο εν ενεργεία πλοίαρχος Martin Bjorkell, ο οποίος συνέβαλε στον οδηγό και τον παρουσίασε πρόσφατα στη γενική συνέλευση της IFSMA που πραγματοποιείται κάθε δύο έτη στο Τόκιο, δήλωσε: «Αυτός ο οδηγός θα αποδειχθεί ανεκτίμητος για τον κλάδο μας και θα βοηθήσει τους πλοιάρχους να γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τα νομικά ζητήματα, επισημαίνοντας τις βέλτιστες πρακτικές και παρέχοντας καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες για τη διαχείριση των νομικών κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές πτυχές που αποτελούν σημαντικό μέρος των ευθυνών κάθε πλοιάρχου επί του πλοίου. Επιθυμούσαμε οι πλοίαρχοι να αισθάνονται έτοιμοι να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για θέματα που ενδέχεται να έχουν νομικές συνέπειες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του πληρώματος, του πλοίου, του περιβάλλοντος και του φορτίου».

Maritime Law

Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό και για τον τρόπο προπαραγγελίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά με το ICS

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) είναι η κύρια διεθνής εμπορική ένωση των εμπορικών πλοιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης, εκπροσωπώντας όλους τους τομείς, τους κλάδους και πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ICS Publications αναπτύσσουν και προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας μέσω ενός ευρέος φάσματος δημοσιεύσεων και δωρεάν πόρων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων σε όλο τον κόσμο.