Κινεζική πρωτοβουλία με επίκεντρο τον ανεφοδιασμό πλοίων με μεθανόλη

0

Η China Petroleum Circulation Association (CPCA) και η China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA) δημοσίευσαν τα πρώτα κινεζικά πρότυπα που αφορούν την πραγματοποίηση επιχειρήσεων ανεφοδιασμού καυσίμου μεθανόλης καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας του εν λόγω εναλλακτικού καυσίμου.

Τα πρότυπα «Marine Methanol Fuel Waterborne Refuelling Regulations» και «Marine Methanol Fuel» αναπτύχθηκαν από την China Marine Bunker (CHIMBUSCO), μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεφοδιασμού καυσίμων που ανήκει στην COSCO Shipping. Εκτός από τη δημοσίευση των εν λόγω προτύπων, οι νηογνώμονες China Classification Society (CCS) και Bureau Veritas (BV) εξέδωσαν αρχικές εγκρίσεις στις CHIMBUSCO και COSCO Shipping Heavy Industry για τον σχεδιασμό ενός πλοίου ανεφοδιασμού καυσίμου μεθανόλης χωρητικότητας 7.800 τόνων, το οποίο θα διαθέτει κινητήρα διπλού καυσίμου και θα μπορεί να καταναλώνει πράσινη μεθανόλη ως καύσιμο.

Η δημοσίευση των προτύπων μαζί με τη λήψη των αρχικών εγκρίσεων σχετικά με τον σχεδιασμό του πλοίου ανεφοδιασμού καυσίμου μεθανόλης σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση της πρώτης αλυσίδας ανεφοδιασμού πράσινης μεθανόλης στην Κίνα, ένα επίτευγμα το οποίο συμπληρώνεται παράλληλα από τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον ανεφοδιασμό με καύσιμη μεθανόλη καθώς και σχετικών προδιαγραφών επιθεώρησης από τους νηογνώμονες CCS και BV.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά