Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το ΔΠΜΣ «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες»

0

Αφενός μεν η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας αφετέρου δε οι προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στρέφουν πολλούς νέους σε εξιδεικευμένες σπουδές με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο, τη ναυπηγική και τις νέες τεχνολογίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες και να παρακολουθήσετε το βίντεο για το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες» που οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες»

Το εντατικό πρόγραμμα σπουδών είναι ετήσιας διάρκειας, παρέχει σύγχρονη, διεπιστημονική ειδίκευση, υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες και αναπτύσσεται κυρίως με σύγχρονες εξ αποστάσεως διδακτικές προσεγγίσεις, εξειδικευμένα πρακτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς αποφοίτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού ‘cluster’, εστιάζοντας σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λιμενικούς οργανισμούς, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, μεταξύ άλλων, και καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα στη διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές αποφάσεις, διαχείριση κινδύνων, γαλάζια ανάπτυξη, πράσινες πολιτικές και αειφορία, ποσοτικές μεθόδους, τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές, ενέργεια, διεθνείς σχέσεις και γεωστρατηγική. Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.000 ευρώ, ενώ στη διάθεση των φοιτητών, στις υποδομές, τα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων, περιλαμβάνεται επίσης ένα ευρύτερο πλέγμα ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, του πρώτου ιστορικού και εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Οι απόφοιτοι του Εντατικού ΔΠΜΣ αποκτούν εκτεταμένες και σε βάθος επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις και αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Η δημιουργική επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, η εμπέδωση βέλτιστων διεπιστημονικών πρακτικών και η κατάκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, παρέχουν στους αποφοίτους του Εντατικού ΔΠΜΣ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δυναμικές ευκαιρίες για να στελεχώσουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, λιμενικού κλάδου, παράκτιας οικονομίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μίας δυναμικής και αναπτυσσόμενης αγοράς για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο και διεθνοποιημένο προσανατολισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.pms.uoa.gr/metaptychiako-programma-dioikisi-se-naftilia-kai-limenes/

Γραμματεία: τηλ.: 22280-99514 – email: secr@pms.uoa.gr.