Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»: Υποτροφία για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

0

Τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή στα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College με υποτροφία, έχουν μαθητές από τη Χίο ή τη Λέσβο.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», προκηρύσσει υποτροφία για μαθητές από τα συγκεκριμένα δύο νησιά του βορείου Αιγαίου.

Η υποτροφία αφορά τη σχολική/ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 και ο μαθητής που θα επιλεγεί θα είναι οικότροφος στο campus της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αφορά αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου, με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (για τα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College).

Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», με την πολυετή και πολυσχιδή πανελλήνια προσφορά του ιδίως στις κοινωνίες της Χίου και της Λέσβου, αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον αγροδιατροφικό κλάδο και όχι μόνο για τη ναυτοσύνη. Άλλωστε, πάντα επιδιώκει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της ευημερίας των ναυτικών, την μόρφωση, την εκπαίδευση και την έρευνα θεμάτων ναυτιλίας, την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και την ναυτική κληρονομιά και παράδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, της ηθικής συμπεριφοράς και της ακεραιότητας του χαρακτήρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023
Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής: www.afs.edu.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ: 2310492848, admissions@afs.edu.gr