Ανακοινώθηκε το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου από 26 έως 28 Μαΐου 2022, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των αλλοδαπών και Ελλήνων ομιλητών και Προέδρων ενώ οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με υβριδικό τρόπο, είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία.

Η εξέταση της θεματικής θα δομηθεί σε πέντε επιμέρους ενότητες:

  • Η 1η ενότητα θα εστιάσει στην αλλαγή της οπτικής προσέγγισης, από την προστασία των δανειστών στην προστασία της επιχείρησης και θα καλύψει θέματα όπως η οικονομική ανάλυση της σύγχρονης πλοιοκτησίας, οι νέες μορφές χρηματοδότησης, οι μονομερείς εμπορικοί περιορισμοί κ.ά.
  • Η 2η ενότητα αφιερώνεται στις οργανωτικές (μετ)εξελίξεις της ναυτιλιακής επιχείρησης (νέες μορφές συνεργασίας, εφαρμοστέοι κανόνες στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες κ.ά.).
  • Η 3η ενότητα εστιάζει στις σύγχρονες μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζει ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την επιβολή κυρώσεων από τρίτα κράτη και τις επιταγές περί μείωσης του ποσοστού θείου στα καύσιμα των πλοίων.
  • Η 4η ενότητα θα φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τις νομικές πτυχές των πιέσεων που ασκούνται στη ναυτιλία από το δίκαιο του περιβάλλοντος και την τεχνολογία, όπως τα αυτόνομα πλοία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης στα νέα κλιματικά δεδομένα κ.ά.
  • Η τελευταία ενότητα θα αφιερωθεί στην επανεξέταση των παραδοσιακών εργαλείων νομικών προστασίας (π.χ. περιορισμός ευθύνης, προϋποθέσεις συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων), με συγκριτική επισκόπηση της ελληνικής και αλλοδαπής νομολογίας.

Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. Δράττοντας ως ευκαιρία τον ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα του Συνεδρίου και τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο ΔΣΠ και η Οργανωτική επιτροπή τιμούν την έρευνα και την επιστημονική πρόοδο, προκηρύσσοντας διαγωνισμό υπό τον τίτλο “Young Maritime Prize”. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Δείτε το Πρόγραμμα και τους Ομιλητές: www.imlc2022piraeus.gr

Πληροφορίες- Εγγραφές: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –  Τ. 210 3678907